Đây là dịch vụ thám tử tư cung cấp cho quý khách hàng muốn kiểm tra xem chồng, vợ mình có chung thủy không.
Bạn đã tùng nghi ngờ vợ chồng mình không chung thủy. bạn muốn làm rõ sự hoài nghi của mình.

Đậy là hoạt động ghi nhận lại tất cả quá trình sinh hoạt: Giờ giác, đi đến đâu ? Làm gì ? gặp ai ? của một đối tượng nào đó và tổng hợp thành văn bản để báo cáo một cách cụ thể.Và cung cấp những tấm hình, phim chi tiết các
cuộc gặp gỡ và nói chuyện.

Mục đích của việc theo dõi là đem đến sự yên tâm cho khách hàng. bằng việc kiểm soát đối tượng mà khách hàng quan tâm. mà không có thời gian bên cạnh. Từ đó chúng tôi sẽ tư vấn giải cứu hạnh phúc gia đình bạn.

Các bài khác cùng chuyên mục: