Ngôi mộ trăm tỉ yểm vàng khối

Nghe nói, số vàng mà vị giám đốc danh tiếng kia yểm vào huyệt mộ cha mình không dưới 300 tỷ đồng.Kỳ bí chuyện yểm khối vàng 300 tỷ trong mộ ở Đồng Nai

Ngày làm việc của gã ăn xin có thu nhập 30 triệu đồng/tháng

Các bài khác cùng chuyên mục: