TRẦN NỔI (trần thả)
TT Sản Phẩm Tấm Khung Quy cách
Đơn giá
VNĐ/m2
1.1 Trần chống ẩm in lụa trắng, hoa văn.
Vĩnh tường loại 1(9.5ly) Vĩnh tường loại 1 600x600 125.000
1.2 Trần chống ẩm in lụa trắng, hoa văn
Vĩnh tường loại 2
(9.5ly) Vĩnh tường loại 2 600x600 120.000
2.1 Trần thạch cao tấm chuẩn in lụa trắng, hoa văn.
Vĩnh tường loại 1
(9ly) Vĩnh tường loại 1 600x600 125.000
2.2 Trần thạch cao tấm chuẩn in lụa trắng, hoa văn
Vĩnh tường loại 2
(9ly)
Vĩnh tường loại 2 600x600 115.000
3.1 Trần chống ẩm, chống cháy
Vĩnh tường loại 1(3.5ly) Vĩnh tường loại 1 600x600 125.000
3.2 Trần chống ẩm, chống cháy
Vĩnh tường loại 2
(3.5ly) tường loại 2 600x600 115.000
4 Trần thạch cao phổ thông
Vĩnh tường loại 1
CGS 9ly
Vĩnh tường loại 1 600x600
120.000

http://nhatthiengroup.com/shop/n970.html

---------- Post added at 10:18 AM ---------- Previous post was at 10:15 AM ----------

up giá trần thạch cao

http://bonnuocdaithanh.net/bonnuoc/s...-Dai-Thanh.htm

Các bài khác cùng chuyên mục: