Đọc truyện cười hay nhất, truyen cuoi tieng anh, truyện cười dân gian, truyện cười tiếu lâm và rất nhiều truyện cười hay khác tại website: https://sites.google.com/site/truyencuoihaynhatctp/


Chiếm hết chỗ…


TRUYỆN CƯỜI DÂN GIAN


Một người ăn mày hom hem, rách rưới, đến cửa con nhà giàu xin ăn. Người nhà giàu không cho, lại còn mắng:


- Bước ngay! Rõ trông như người dưới địa ngục mới lên ấy!


Người ăn mày nghe nói, vội trả lời:


- Phải, tôi ở dưới địa ngục lên đây!


Người giàu nói:


- Đã xuống địa ngục, sao không ở hẳn dưới ấy còn lên đây làm gì cho bẩn mắt?


- Không ở được nên mới phải lên. Ở dưới ấy các nhà giàu chiếm hết chỗ rồi


Các bài khác cùng chuyên mục: