+ Proprietary Dynaudio technology
+ Advanced amplifier electronics
+ Multiple Subwoofers for advanced setups
+ Excellent cabinet construction and a remarkable wide choice of finishes
+ Highlights Sub 600 brings Dynaudio sound quality to Home Cinema and Music
+ High-performance 300 Watt amplifier and 30 cm / 12" woofer
+ Auto on-off function, LFE or Sub/Sat mode, 0.5 watts standby consumption
+ Available in 7 finishes to complement the Dynaudio speaker rangesGiới thiệu chung về Dynaudio Subwoofer Sub 600 (Rosewood)

+ Dynaudio Subwoofer Sub 600 (Rosewood) là Công nghệ độc quyền của Dynaudio
+ Điện tử khuếch đại nâng cao
+ Nhiều Loa âm trầm cho các thiết lập nâng cao
+ Xây dựng nội xuất sắc và nhiều lựa chọn đáng chú ý của kết thúc
+ Điểm nổi bật Sub 600 mang lại chất lượng âm thanh Dynaudio đến Trang chủ phim và nhạc
+ Hiệu năng cao 300 Watt khuếch đại và 30 cm / 12 "woofer
+ Tự động on-off chức năng, LFE hoặc Sub / chế độ Sat, 0,5 watt tiêu thụ chế độ chờ
+ Có sẵn trong 7 kết thúc để bổ sung phạm vi loa Dynaudio

Các sản phẩm loa khác:
Dynaudio Subwoofer Sub 250 Compact
Dynaudio contour s1.4

Các bài khác cùng chuyên mục: