Giới thiệu chung về McIntosh C2300 Tube Pre-amplifier
+ Hai 12AX7a chân không ống + Sáu ống chân không Thiết kế
+ Variable Rate Khối lượng với nhiều giai đoạn chính xác Digitally kiểm soát Attenuator
+ ống chân không di chuyển cuộn dây và di chuyển
+ Magnet Phono tiền khuếch đại
nắp trên + Tuỳ chỉnh với ống xem thắp sáng
+ Tuỳ chỉnh R-Core điện Transformer
+ IR từ xa kiểm soát
+ Headphone Jack
+ Pass-Thru tích hợp

Xem thêm sản phẩm:

Thông số kỹ thuật:
Frequency Response: +0, -0.50dB from 20Hz to 20kHz+0, -1dB from 10Hz to 100kHz
Rated Output: Balanced: 5VRMS at MAIN, Unbalanced: 2.5VRMS at MAIN
Output Impedance: 250 ohms
Maximum Voltage Output: Balanced: 16VRMS at MAIN, Unbalanced: 8VRMS at MAIN
THD: 0.08% maximum from 20Hz to 20kHz
Sensitivity: Phono, MC: 0.45mV for 2.5V, Phono, MM: 4.5mV for 2.5VHigh Level: 450mV for 2.5V
S/N: Phono: 80dBHigh Level: 93dB
Maximum Input Signal: Phono, MC: 5mVPhono, MM: 50mV, High Level: 5V Balanced
Input Impedance: Phono:MC: 25, 50, 100, 200, 500, or 1000 ohmsMM: 47k ohms, 50 to 750pF, 50pF stepsHigh Level:Balanced: 40k ohms, Unbalanced: 20k ohms
Dimensions (H x W x D): 181 x 444 x 368 mm
Weight: 13.41 kg

Các bài khác cùng chuyên mục: