Trị số tỷ trọng của bình ắc quykhi được nạp đầy được quy ra ở 25⁰C (77⁰F) được cho ở bảng sau:
Loại bình ắc quy Tỷ trọng chất điện phân
Bình ắc quy dùng cho xe ôtô, phi cơ. 1,260
Bình ac quy làm việc ở chế độ tải nặng, thí dụ các xe tải điện công nghiệp lớn. 1,275
Bình ắc quy dùng cho tải không nặng lắm: thí dụ như chiếu sáng tàu điện, hoặc khởi động các động cơ lớn… 1,245
Bình ắc quy tĩnh, hoặc dùng cho các ứng dụng dự phòng 1,215
Gồm có các bản cực bằng chì và ô xít chì ngâm trong dung dịch axít sulfuaric. Các bản cực thường có cấu trúc phẳng, dẹp, dạng khung lưới, làm bằng hợp kim chì antimon, có nhồi các hạt hóa chất tích cực. Các hóa chất này khi được nạp đầy là điôxít chì ở cực dương, và chì nguyên chất ở cực âm.


Các bản cực được nối với nhau bằng những thanh chì ở phía trên, bản cực dương nối với bản cực dương, bản cực âm nối với bản cực âm. Chiều dài, chiều ngang, chiều dầy và số lượng các bản cực sẽ xác định dung lượng của bình ắc - Quy. Thông thường, các bản cực âm được đặt ở bên ngoài, do đó số lượng các bản cực âm nhiều hơn bản cực dương. Các bản cực âm ngoài cùng thường mỏng hơn, vì chúng sử dụng diện tích tiếp xúc ít hơn.


Chất lỏng dùng trong bình ắc quy này là dung dịch xít sunfuaric. Nồng độ của dung dịch biểu trưng bằng tỷ trọng đo được, tuỳ thuộc vào loại bình ắc quy, và tình trạng phóng nạp của bình.

Các bài khác cùng chuyên mục: