Bài viết dưới đây sẽ giới thiệu các công cụ CMS phổ biến và nổi tiếng nhất để thiết kế website flash.
Có những ý kiến không tốt về SEO của thiết kế web Flash, thế nhưng các thiết kế web Flash vẫn còn rất phổ biến. Flash cung cấp một kinh nghiệm người dùng duy nhất và phong phú với hình ảnh động tuyệt vời của nó với các hiệu ứng độc đáo. Flash có thể đẹp, nhưng nó cũng rất khó khăn để tìm hiểu và chắc chắn là rất khó khăn để dễ dàng cập nhật (đặc biệt cho khách hàng) và bảo trì một trang thiết kế web Flash. Trong những năm qua, các nhà phát triển Flash đã đấu tranh để tạo ra một hệ thống quản lý nội dung mạnh mẽ và trực quan, cho phép các nhà phát triển thiết kế một trang Web nhanh chóng, quản lý và duy trì các trang web có Flash, và cũng là một hệ thống trong đó người dùng đầu cuối, người dùng có thể chỉnh sửa và cập nhật trang web Flash của họ mặc dù có ít hoặc không có kiến thức về Flash. 1. Flash CMS trên nền Windows: a. Mint editor
Mint Editor Demo » http://www.flashmint.com/template-demo-2790.html
Mint Editor Homepage & Downloads »http://www.flashmint.com/show-tag-flash-editor.html b.Aurora Flash Builder
Aurora Flash Builder Homepage, Downloads & Templates »http://auroraflash.org/ 2. Flash CMS trên nền Web: a. Royale CMS
Royale CMS Homepage & Downloads »http://www.royalecms.com/ b. Silex Open-Source Flash CMS
Silex CMS Homepage & Downloads »http://silex-ria.org/
Silex CMS Demo »http://demo.silexlabs.org/ c. Yooba CMS

Yooba CMS Homepage & Downloads »http://www.yooba.com/
Yooba CMS Demo »http://www.yooba.com/en/Product/View-demo/ Dịch vụ tại ESVN: Dịch vụ SEO - Thiết kế website - Thiet ke web: Thiết kế web chuyên nghiệp , Website giá rẻ , Web mien phi - Đang ky ten mien, Mua tên miền, Ten mien mien phi - Máy chủ ảo, thuê VPS
Sưu tầm

Các bài khác cùng chuyên mục: