Joomla Component là một trong các thành phần mở rộng của thiết kế web Joomla!, thực chất nó là một ứng dụng trong hệ thống Joomla!. Component được sử dụng để thực hiện một chức năng lớn nào đó, chẳng hạn như: Cung cấp tin tức, Quảng cáo, Rao vặt, Đặt phòng khách sạn, Bất động sản, Download...Menu quản lý các Component của Joomla

Một component được hiển thị ở phần trung tâm, hay phần chính (mainbody) của Website.
Các Component mặc định của Joomla!

Trong phiên bản Joomla! 1.5 có tất cả 11 component mặc định được cung cấp kèm theo. Các component này được đặt trong thư mục [Joomla]/components và nằm trong các thư mục con tương ứng với ký hiệu là "com_xyz".

Danh sách các component và ý nghĩa của chúng
 • com_banners: Quản lý bảng quảng cáo (banner)
 • com_contact: Quản lý các đầu mối liên hệ (contact)
 • com_content: Quản lý và hiển thị bài viết (đây là component quan trọng nhất)
 • com_mailto: Quản lý chức năng gửi/nhận email
 • com_media: Quản lý các tệp đa phương tiện (video, flash, mp3, hình)
 • com_newsfeeds: Quản lý việc lấy tin từ website khác
 • com_poll: Cung cấp chức năng bình chọn
 • com_search: Cung cấp chức năng tìm kiếm
 • com_user: Quản lý thành viên
 • com_weblinks: Quản lý và hiển thị danh mục các website liên kết
 • com_wrapper: Cho phép nhúng một website khác trong cửa sổ của thiết kế website Joomla
Download các component Joomla khác ở đâu?
]
Tìm kiếm một Component từ trang JED
Để download một component thực hiện một chức năng chuyên biệt, hoặc để thay thế cho một component nào đó của Joomla, bạn có thể truy cập vào website Joomla Extensions Directory và tìm kiếm theo danh mục chức năng hoặc theo từ khóa mà bạn chỉ định.
Cài đặt Joomla Component
Cài đặt một Component Joomla từ trang quản trị
Giống như các thành phần mở rộng khác (module, plugin, template, language...), để cài đặt một Joomla Component, chúng ta mở trang quản trị và sử dụng menu Extensions >> Install / Unistall

Joomla Component là gì?

Các bài khác cùng chuyên mục: