(GIÁ CHỈ 4 TRIỆU ĐỒNG phần mềm quản lý bán hàng

1C:BÁN LẺ 8, PHIÊN BẢN NHỎ

(DÀNH CHO CỬA HÀNG NHỎ)

(GIÁ BAO GỒM: CHI PHÍ BẢN QUYỀN 1 MÁY SỬ DỤNG MÃI MÃI,
TRIỂN KHAI TRỰC TIẾP 08 GIỜ
LỢI ÍCH KHI SỬ DỤNG phần mềm quản lý siêu thị

 • Theo dõi được tổng thể hoạt động của nhà hàng mà không phải tốn quá nhiều công sức quản lý.
 • Dễ dàng nắm bắt mọi hoạt động của nhà hàng thông qua hệ thống báo cáo, thống kê trực quan, tức thời.
 • Giảm thiểu các thao tác thủ công, nâng cao năng suất trao đổi thông tin giữa các bộ phận: nhân viên quầy, bộ phận chế biến, bộ phận đặt hàng.
 • Kiểm soát chi phí sản xuất và giá bán để đạt tỉ suất lợi nhận cao nhất
Các chức năng Phan mem quan ly ban hang - phan mem quan ly sieu thi ”1С:BÁN LẺ 8″
QUẢN LÝ NHÂN VIÊN - ACCOUNT
 • QUẢN LÝ THÔNG TIN NHÂN VIÊN
- Quản lý hồ sơ tất cả nhân viên
- Thay đổi chỉn sửa và cho nghỉ việc một cáh nhanh chóng nhất
 • CHẨM CÔNG
- Quản lý chấm công hàng ngày tới từng nhân viên
 • TÍNH LƯƠNG
- Saul khi có bảng chấm công và mức lương theo ca sẽ tiến hành trả lương
- Chi trả lương nhân viên thông qua phiếu chi
- Phần mềm có chức năng ứng lương trước
- Chương trình sẽ tự động chấm công lương làm thêm giờ
 • QUẢN LÝ ACCOUNT
- Một số nhân viên sẽ được tạo account đăng nhập hệ thống đẻ sử dụng một số chức năng: thu ngân, kế toán, xuất nhập kho
- Nhân viên trên sẽ có username và pass để quản lý chức năng được chỉ định
- Mỗi nhân viên có thể thay đổi pass để bảo vệ tài khoản của chính mình

QUẢN LÝ KHO

- Quản lý chi tiết nhập hàng
- Tổng hợp nhập hàng
- Hàng bán trả lại
- Quản lý chi tiết xuất hàng
- Tổng hợp xuất hàng
- Quản lý xuất- nhập- tồn
- Thẻ kho
- Kiểm kho bằng đầu đọc mã vạch
- Đánh giá giá trị tổng kho
 • HỖ TRỢ MÃ VẠCH ĐA MÃ
- Đọc mã vạch
- Thiết kế mẫu tem mã vạch
- In mã vạch
 • QUẢN LÝ HẠN SỬ DỤNG
- Quản lý chi tiết hạn sử dụng từng lô hàng nhập
- Cảnh báo hạn sử dụng
 • QUẢN LÝ PHIẾU NHẬP KHO
- Mỗi mặt hàng sẽ có một thẻ kho, thẻ này sẽ tự động cộng dồn lượng hàng nhập sau mỗi lần nhập kho
- Kết hợp phiếu nhập cùng thẻ kho sẽ kiểm tra chính xác lượng tồn kho
- Tra cứu những lần nhập kho nếu có sai xót
 • QUẢN LÝ PHIẾU XUẤT KHO
- Chương trình tự động lưu phiếu xuất để tiện lợi tra cứu sau này
 • KIỂM KÊ KHO
- Chương trình sẽ lưu từng đợt kiểm kê kho trong CSDL để tra cứu sau này
- Mỗi đợt kiểm kê sẽ có: tên, ghi chú, ngày, tháng( xuất-tồn) của đợt kiểm kê
- Việc lưu lại đợt kiểm kê có lợi đẻ qunar lý thông qua đó sẽ có định mức hợp lý sau mỗi tháng
QUẢN LÝ HỆ THỐNG

 • HỆ THỐNG PHÂN QUYỀN
- Tổng số hơn 100 quyền cho người quản trị phân quyền
- Thông thường quyền được troa cho nhân viên kế toán, thu kho, thu ngân
- Khi được phân quyền, mỗi người sẽ có màn hình làm việc của riêng mình
 • THIẾT LẬP CƠ SỞ DỮ LIỆU
- Thiết lập cơ sở đường dẫn tới CSDL, một gian hàng lớn có thercos CSDL dự phòng, khi máy chủ gặp sự cố, sẽ làm việc trên máy dự phòng
- Lưu dự phòng CSDL trong khoảngthời gian nhất định nhằm tránh việc mất dữ liệu
- Phục hồi dữ liệu cũ để truy xét những việc trong quá khứ
 • CƠ CHẾ LƯU LỊCH SỬ THAO TÁC
- Chương trình sẽ lưu tất cả thao tác của người dùng ở một số module quan trọng
- Nhà quản trị có thể xem lại những thao tác này khi sự cố xảy ra
 • CHỈNH SỬA THÔNG TIN NHÀ HÀNG
- Chỉnh sửa thông tin gian hàng: địa chỉ, logo, điện thoại… để in hóa đơn vào báo cáo
- Chỉnh sủa màu đặc trưng của gian hàng
HỆ THỐNG BÁO CÁO – BIỂU ĐỒ

 • BÁO CÁO DOANH THU
- Doanh thu theo hóa đơn
- Doanh thu theo ngày
 • BÁO CÁO KHO HÀNG – BẾP NHÀ HÀNG
- Thẻ kho
- Báo cáo hàng tồn
- Báo cáo tổng hợp hàng nhập
- Báo cáo chi tiết hàng nhập
- Báo cáo tổng hợp hàng xuất
- Báo cáo chi tiế hàng xuất
- Báo cáo kiểm kê kho hàng
- Báo cáo danh sách mặt hàng
 • BÁO CÔNG NỢ
- Báo cáo chi tiết công nợ phải thu
- Báo cáo chi tiết công nợ phải trả
- Danh sách đối tác
 • BÁO THU-CHI
- Báo cáo chi tiết các khoản phải chi
- Báo cáo chi tiết cáo khoản phải thu
 • BÁO NHÂN SỰ CHẤM CÔNG
- Danh sách nhân viên
- Bảng chấm công
- Bảng lương
 • HỆ THỐNG BIỂU ĐỒ
- Biểu đồ doanh thu theo: nhân viên, ngày, tháng…
 • CẢNH BÁO NHẮC VIỆC
- Nhắc hạn thanh toán của khách hàng, nhà cung cấp
- Nhắc nợ quá hạn
- Sinh nhật khách hàng
- Cảnh báo hàng tồn kho
- Cảnh báo tự động công nợ
 • QUẢN LÝ HỢP ĐỒNG
- Thông tin hợp đòng
- Tình trạng thanh toán
- Qúa trình thực hiện
 • THUẾ
- Tích hợp mọi loại thuế GTGT
- Tính ngược ra giá vốn thuế
 • QUẢN LÝ THẺ
- Thẻ giảm giá khách hàng
- Thẻ có mệnh giá thanh toán 1 lần, thẻ tín dụng
 • XUẤT NHẬP KHẨU
- Theo dõi thông tin xuất nhập khẩu: hạn ngạch, biên bản liên quan
 • TÌM KIẾM
- Tì m kiếm chứng từ
- Truy vấn danh mục hàng, nhóm hàng, mã vạch…
  • NHẬP HÓA ĐƠN, CẬP NHẬT, THAY ĐỔI, THEO DÕI
  - Thêm, chỉnh sửa hóa đơn dễ dàng
  - Danh sách hóa đơn đang mở, còn trống ngay trên màn hình thu ngân
  - Theo dõi chính xác danh sách hóa đơn theo: ngày, tháng, năm, nhân viên…
  • GHI CÔNG NỢ, XUẤT HÓA ĐƠN CHO KHÁCH HÀNG
  - Kết hợp với quản lý khách hàng , xuất hóa đơn một cáh đơn giản
  - Theo dõi công nợ khách hàng, chăm sóc khách lớn
  • QUẢN LÝ TÌNH TRẠNG ĐẶT HÀNG
  - Cho phép quản lý biết được nhanh chóng và chính xác tình trạng dặt hàng tại mỗi thời điểm
  • TÌM KIẾM, QUẢN LÝ HÓA ĐƠN
  - Tìm kiếm hóa đơn hiệu quả theo nhiều tiêu chí lựa chọn
  - Tìm kiếm theo mã, ngày, nhân viên, khu vực
  - Kết quả tìm kiếm, xuất dữ liệu ra word, excel…
  • BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH
tags : phan mem ban hang gia re

Các bài khác cùng chuyên mục: