Chứng minh tài chính là gì?

Hồ sơ xin học của bạn nhất thiết phải kèm theo chung minh tai chinh rằng trong quá trình bạn theo học tại các trường đại học và cao đẳng, bạn có đủ số tiền cần thiết để chi trả học phí và phí sinh hoạt. Nếu bạn đi cùng thành viên trong gia đình thì phải đảm bảo rằng chi phí sinh hoạt của người thân đi cùng bạn đã được bao gồm như quy định trong điều khoản thị thực đi kèm dành cho sinh viên có thị thực (F-2). Bất kỳ giấy tờ nào trong danh sách dưới đây sẽ được coi là giấy tờ tài chính hợp lệ:

• Một bản sao kê tài khoản tiền gửi cá nhân của bạn tại ngân hàng hoặc thư gốc xác nhận tiền gửi ngân hàng của bạn bằng tiếng Anh.

• Một bức thư/bản khai cam kết hỗ trợ tài chính của cha mẹ bạn hoặc của nguồn khác xác nhận rằng họ sẽ chịu trách nhiệm chi trả mọi chi phí học tập và sinh hoạt của bạn trong quá trình bạn theo học kèm theo một bản sao kê tài khoản tiền gửi (hoặc thư xác nhận tiền gửi ngân hàng) xác minh khả năng tài chính của họ đủ để chi trả cho bạn.

• Thư cam kết hỗ trợ chứng minh tài chính của cơ quan bạn đang làm việc bằng tiếng Anh.

• Chứng nhận học bổng (bản gốc) do chính phủ của nước bạn hoặc tổ chức khác cấp bằng tiếng Anh.


Do bạn phải trình giấy tờ chứng minh tài chính cho viên chức đại sứ quán Mỹ hoặc lãnh sự quán Mỹ khi nộp hồ sơ xin thị thực.Hồ sơ xin học của bạn nhất thiết phải kèm theo chung minh tai chinh rằng trong quá trình bạn theo học tại các trường đại học và cao đẳng, bạn có đủ số tiền cần thiết để chi trả học phí và phí sinh hoạt.

Xem thêm bài viết: seo tu khoa gia re Điểm Tựa Group

Các bài khác cùng chuyên mục: