Chúng tôi có nhu cầu mua gỗ tếch xẻ thanh - đã sấy khô.
Đơn vị nào cung cấp được, xin cho thông số quy cách chi tiết và báo giá giao hàng tại Hà Nội.
Tel: 0948 92 64 64
Email: dangtien2211@gmail.com

Các bài khác cùng chuyên mục: