Giảm hàm Châu Á phau thuat khuon mat đã có nhiều kỹ thuật xâm lấn đã phát sinh trên toàn châu Á để giảm kích thước của một đường viền hàm dưới nổi bật. Tuy nhiên, Tiến sĩ Lâm ủng hộ một giải pháp đơn giản để giảm kích thước và ngọn lửa của một người đường viền hàm dưới. Một đường viền hàm dưới rộng có thể làm cho gương mặt châu Á nhìn phẳng hơn trong xuất hiện và là một đặc điểm phổ biến hơn đặc biệt là trong các dân tộc Hàn Quốc. Tuy nhiên, Tiến sĩ Lâm đã áp dụng kỹ thuật của anh trong nhiều dân tộc châu Á, bao gồm cả bệnh nhân Trung Quốc và Việt Nam, cũng như ở những người da trắng. Đặc biệt, một phụ nữ với một đường viền hàm dưới rộng hơn có thể có một không tốt, nam tính khuôn mặt xuất hiện. Trong vòng vài phút, Tiến sĩ Lâm có thể thay đổi bộ mặt thấp hơn mà không cần dùng bất kỳ vết mổ sử dụng BOTOX.

Các bài khác cùng chuyên mục: