Công ty phần mềm TMT Softs xin giới thiệu đến các bạn đang công tác trong lĩnh vực kế toán một website rất hữu ích của Tổng cục thuế xây dựng nhằm giúp cho các doanh nghiệp có thể tra cứu thông tin hóa đơn đang sử dụng do cơ quan Thuế và người nộp thuế phát hành.


*****Xem thêm các bài viết liên quan:


>> Phan mem in hoa don VAT (GTGT)
>> Phan mem quan ly ban hang


Thông tin trên website Tracuuhoadon.gdt.gov.vn được tập hợp từ các báo cáo, thông báo của các đơn vị phát hành hoá đơn (NNT và cơ quan Thuế) theo quy định tại Nghị định số 51/2010/NĐ-CP của Chính phủ và thông tư 153/2010/TT-BTC của Bộ Tài chính.
Website Tracuuhoadon.gdt.gov.vn giúp NNT và các tổ chức, cá nhân khác có thể tra cứu được các thông tin về hoá đơn bao gồm: Đơn vị phát hành hoá đơn; thời gian phát hành, thời gian hoá đơn có giá trị sử dụng và thông tin hoá đơn không còn giá trị sử dụng (là các hoá đơn của NNT ngừng hoạt động, hoá đơn đã báo mất, huỷ, xoá bỏ, hoá đơn không có giá trị sử dụng qua kết luận thanh tra, kiểm tra của cơ quan Thuế).


Nguồn (tmtsofts.com/tin-tuc/he-thong-tra-cuu-thong-tin-hoa-don-cua-tong-cuc-thue-t21.html)

Các bài khác cùng chuyên mục: