THÉP ỐNG 24 x (2.5~5) x (6.000mm-12.000mm)THÉP ỐNG 29 x (2,5~5) x (6.000mm-12.000mm)THÉP ỐNG 31 x (3.0~5.0) x (6.000mm-12.000mm)THÉP ỐNG 44 x (3.5~10.0) x (6.000mm-12.000mm)THÉP ỐNG 46 x (3.5~5.0) x (6.000mm-12.000mm)THÉP ỐNG 57 x (4.0~5.0) x (6.000mm-12.000mm)[/color]Video giới thiệu công ty cổ phần thép Hùng Cường :http://www.youtube.com/watch?v=xed1SLUMdx4 Quý khách hàng liên hệ :Công ty cổ phần thép Hùng Cường Địa chỉ: Km 87 + 900 đường 5 mới - Huyện An Dương - Thành phố Hải Phòng. Tel: 031.3215196/ 3970590 Fax: 031.3970591 Email: thephungcuong@gmail.com, lequang@hcsteel.vn Website: http://www.hcsteel.vnCác tin khác : thép ống hàn

Các bài khác cùng chuyên mục: