Thép ống hàn 509.6mm , ống thép đúc 89mm , thép ống DN25 API5L GRADE BThép ống hàn phi 355.6 x 6.35,7.92,9.53,9.5,11.1,15.1,12.7,19.1,23.8,27.8,3 1.8,35.7 ly,li,mm toàn miền bác,miền nam,miền trung : hồ chí minh,hà nội,hải phòng, huế, nghệ an ,bình định, đà nẵng, bình duơng , đồng nai, vũng tàu, bình phuớc ,nha trang.vvvv. Thép ống hàn phi 406.4 x 6.35,7.92,9.53,9.5,12.7,16.7,21.4,26.2,31,36.5,40. 5 ly,li,mm toàn miền bác,miền nam,miền trung : hồ chí minh,hà nội,hải phòng, huế, nghệ an ,bình định, đà nẵng, bình duơng , đồng nai, vũng tàu,bình phuớc ,nha trang.vvvv.thép ống hàn đuờng kính,phi 457.2 x 6.35,7.92,11.13,9.5 14.3,19.1,12.7,23.9,29.4,34.9,39.7,45.2 ly,li,mm toàn miền bác,miền nam,miền trung : hồ chí minh,hà nội,hải phòng, huế, nghệ an ,bình định, đà nẵng, bình duơng , đồng nai, vũng tàu,bình phuớc ,nha trang.vvvv.thép ống hàn đuờng kính,phi 508.0 x 6.35, 9.53,12.7,9.5,16.1,20.6,12.726.2,32.6,38.1,44.5,50 .0 ly,li,mm toàn miền bác,miền nam,miền trung : hồ chí minh,hà nội,hải phòng, huế, nghệ an ,bình định, đà nẵng, bình duơng , đồng nai, vũng tàu,bình phuớc ,nha trang.vvvv.thép ống hàn đuờng kính,phi 558.8 x 6,35,9.53,12.7,9.5,22.2,12.7,28.6,34.9,41.3,47.6,5 4.0 ly,li,mm toàn miền bác,miền nam,miền trung : hồ chí minh,hà nội,hải phòng, huế, nghệ an ,bình định, đà nẵng, bình duơng , đồng nai, vũng tàu,bình phuớc ,nha trang.vvvv.thép ống hàn đuờng kính,phi 609.6 x 6.35,9.53,11.27,9.5.17.5,24.6,12.7,31,38.9,46.0,52 .4,59.5 ly,li,mm toàn miền bác,miền nam,miền trung : hồ chí minh,hà nội,hải phòng, huế, nghệ an ,bình định, đà nẵng, bình duơng , đồng nai, vũng tàu,bình phuớc ,nha trang.vvvv.Thép ống 88.9mm x 7.1m x 6 - 11.8mThép ống 106mm x 6.9mm x 10mThép ống 72.1mm x 2.9mm x 6- 12mThép ống 52mm x 9 mm x 5- 8mThép ống 89.1mm x 7mm x 5 - 9mThép ống 350mm x 17mm x8mThép ống 257mm x 5.7mm x 6mThép ống 3886mm x 7.5mm x 10mThép ống 228mm x 6.2mm x 6mThép ống 177mm x 8.9mm x 6 - 6.04mThép ống 75mm x 9.3mm x 6mThép ống 510mm x 9.0mm x 6mThép ống 47mm x 3 - 5 m x 4.5 - 11.8m(*/ Các loại ống khác xin liên hệ )Quý khách hàng liên hệ :Công ty cổ phần thép Hùng Cường Địa chỉ: Km 87 + 900 đường 5 mới - Huyện An Dương - Thành phố Hải Phòng. Tel: 031.3215196/ 3970590 Fax: 031.3970591 Email: thephungcuong@gmail.com, lequang@hcsteel.vn Website: http://www.hcsteel.vnCác tin khác : thép

Các bài khác cùng chuyên mục: