thép ống Hàn đường kính 218 x 11,2mmthép ống Hàn đường kính 257 X 9,0mmThép ống 38mm x 4.5mm x 5 - 10mThép ống 38mm x 3.2mm x 5- 10mThép ống 273mm x 12.7mm x 6- 12mThép ống 140mm x 12mm x 8 - 12mThép ống 325mm x 22mm x 6 - 12mThép ống 88.9mm x 9.5m x 6 - 11.8mThép ống 48mm x 6 mm x 6- 11mThép ống 89mm x 9.7mm x 6-11.5mThép ống 51mm x 9 - 10 mm x 5- 8mThép ống 83mm x 4 - 7mm x 5 - 9mThép ống 95mm x 7mm x 6- 9mThép ống 318mm x 32mm x8mThép ống 88.9mm x 5.8mm x 5 - 9mThép ống 330mm x 17mm x8mThép ống 290mm x 35mm x 6mThép ống 380mm x 42mm x 10mThép ống 226mm x 7mm x 6mThép ống 145mm x 8.1mm x 6 - 6.04mThép ống 99mm x 8.2mm x 6mThép ống 457mm x 8.9mm x 6mThép ống 27mm x 3 - 5 m x 4.5 - 11.8m(*/ Các loại ống khác xin liên hệ )Video giới thiệu công ty cổ phần thép Hùng Cường : http://www.youtube.com/watch?v=xed1SLUMdx4 Quý khách hàng liên hệ :Công ty cổ phần thép Hùng Cường Địa chỉ: Km 87 + 900 đường 5 mới - Huyện An Dương - Thành phố Hải Phòng. Tel: 031.3215196/ 3970590 Fax: 031.3970591 Email: thephungcuong@gmail.com, lequang@hcsteel.vn Website: http://www.hcsteel.vnCác tin khác : thép ống đúc

Các bài khác cùng chuyên mục: