Gun2015.com phiên bản gunny hay nhất nhiều tính năng vip nhất miễn phí nhiều nhất.Open máy chủ s1-gà tết ngày 08.01.2015Trang chủ : http://gun2015.comThiêm 1 số tính năng vip như :+ Doanh chiến nhận tích lũy đổi coin shop+ Chiến war liên server với hệ thống 6 máy chủ nhận "đồng tiền gunny đổi coin".+ Hệ thống skill pet chuẩn vng+ Miễn phí mũi khoan, đá tím, châu báu dát vàng coin shop, xu và item vip.+ Fix gần như ko 1 lỗi nhỏ trong game.+ Fix bug 100% đảm bảo tính công bằng trong game.Gun2015.com hoàn toàn mới đã quay trỏ lại và lợi hại hơn xưa...

Các bài khác cùng chuyên mục: