Ống thép hàn cao tần phi 60mm x 4.98mmỐng thép hàn phi 216mm x 8mmỐng thép hàn phi 406mm x 14mmỐng thép hàn phi 219mm x 6mmỐng thép hàn phi 325mm x 12.7mmỐng thép đúc phi 140mm x 12mmỐng thép đúc phi 140mm x 10mmỐng thép đúc phi 88.9mm x 9.5mmỐng thép hàn cao tần phi 219mm x 9.06mmỐng thép hàn phi 114mm x 6.35mmỐng thép hàn phi 406mm x 6.35mmỐng thép đúc phi 38mm x 3-5mmỐng thép hàn 127mm x 6.2mmỐng thép đúc 89mm x 5mmỐng thép đúc 60mm x 4mmỐng thép đúc 60mm x 5.5mmỐng thép đúc 45mm x 9 - 11.5mmỐng thép đúc 38mm x 4.5mmỐng thép đúc 32mm x 4mmỐng thép 168mm x 14mm x 6mỐng thép 114mm x 4.5mm x 4- 11 mỐng thép 89mm x 5mm x 4 - 12mỐng thép 60mm x 5.5 mm x 4 - 11mỐng thép 57mm x 3mm x 6 - 12mỐng thép 102mm x 5mm x 6- 11mỐng thép 273mm x 12.7mm x 6- 12mỐng thép 114mm x 13mm x 6 - 12mỐng thép 88.9mm x 10 mm x 6 - 12mỐng thép 140mm x 10mm x 6 - 11.5mỐng thép 102mm x 9mm x 10mỐng thép 89mm x 9.7mm x 6-11.5mỐng thép 45mm x 9 - 11mm x 5 - 10mỐng thép 102mm x 3.5mm x 6 - 8mỐng thép 95mm x 7mm x 6- 9mỐng thép 318mm x 32mm x8mỐng thép 242mm x 42mm x 6mỐng thép 378mm x 35mm x 10mỐng thép 60.3mm x 5mm x 6mmỐng thép 325mm x 12.7mm x 6 - 6.04mỐng thép 219mm x 9.06mm x 6mỐng thép 127mm x 6.2mm x 12mmỐng thép 133mm x 3mm x 5 - 11.5m(*/ Các loại ống khác xin liên hệ )Video giới thiệu công ty cổ phần thép Hùng Cường : http://www.youtube.com/watch?v=4yqjmU5JqiwQuý khách hàng liên hệ :Công ty cổ phần thép Hùng Cường Địa chỉ: Km 87 + 900 đường 5 mới - Huyện An Dương - Thành phố Hải Phòng. Tel: 031.3215196/ 3970590 Fax: 031.3970591 Email: thephungcuong@gmail.com, lequang@hcsteel.vn Website: http://www.hcsteel.vnCác tin khác : thép ống hàn

Các bài khác cùng chuyên mục: