Theo quy định pháp luật: Tất cả các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ bảo vệ được trang bị các loại công cụ hỗ trợ bao gồm: Gậy cao su, gậy sắt, roi cao su, roi điện và các loại bộ đàm liên lạc…danh ba cong ty bao ve
Xét trên quy mô hoạt động và số lượng nhân viên của công ty bảo vệ chuyên nghiệp và yêu cầu thực tế, doanh nghiệp làm văn bản gửi cơ quan Công an đã cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự để đề nghị cấp Giấy phép mua công cụ hỗ trợ, trong đó nêu rõ số lượng, chủng loại công cụ hỗ trợ cần được trang bị.
Tất cả các thiết bị hỗ trợ phải được quản lý tập trung tại công ty bảo vệ và chỉ được trang bị cho nhân viên bảo vệ khi đi làm nhiệm vụ. Nghiêm cấm trang bị, sử dụng công cụ hỗ trợ ngoài mục đích thực hiện nhiệm vụ bảo vệ theo hợp đồng do Giám đốc doanh nghiệp giao.
Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ bảo vệ có trách nhiệm quản lý chặt chẽ công cụ hỗ trợ và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc trang bị, quản lý, sử dụng công cụ hỗ trợ của doanh nghiệp mình.

Các bài khác cùng chuyên mục: