Người Hàn Quốc, người nước ngoài lưu trú ở Việt Nam có thể được cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp lý lịch tư pháp Việt Nam, http://lylichtuphap.net/xin-cap-ly-lich-tu-phap-so-1-so-2-cho-nguoi-han-quoc-o-viet-nam-2là một bộ phận quan trọng của hồ sơ xin cấp giấy phép lao động….Legal Ant tư vấn hồ sơ xin cấp phiếu lý lịch tư pháp cho người Hàn Quốc nói riêng và người nước ngoài nói chung cư trú ở Việt Nam.Người nước ngoài tùy trường hợp mà xin cấp phiếu lý lịch tư pháp số 1 hoặc phiếu lý lịch tư pháp số 2 theo quy định.Các trường hợp cấp phiếu lý lịch tư pháp Việt Nam cho người nước ngoài gồm có:- Người Hàn Quốc đã từng có thời gian lưu trú ở Việt Nam cần xác nhận tiền án để sử dụng ở nước ngoài với mục đích lao động, nhập cư…;- Người Hàn Quốc đang lưu trú ở Việt Nam cần cấp phiếu lý lịch tư pháp để hoàn thiện hồ sơ xin cấp giấy phép lao động…Thủ tục xin cấp phiếu lý lịch tư pháp số 1 và số 2 cho người Hàn Quốc ở Việt Nam được thực hiện tại Sở tư pháp tỉnh, thành phố hoặc Trung tâm lý lịch tư pháp quốc gia.LEGAL ANT Hotline: 0932 357 009Xin ly lich tu phap,ly lich tu phap viet nam,thu tuc cap ly lich tu phap,ho tro xin ly lich tu phap viet nam,ho so cap ly lich tu phap viet nam,ly lich hinh su_Tư vấn Legal Ant

Các bài khác cùng chuyên mục: