dịch vụ bảo vệ công ty an ninh là một trong những loại hình dịch vụ bảo vệ của công ty chúng tôi, nhằm giữ gìn an ninh trật tự, trong các sự kiện mang tính chất công cộng, các hoạt động mở, đặc điểm của loại hình dịch vụ này không bao gồm việc bảo vệ tài sản mà là các hoạt động giữ gìn an ninh, trật tự.
Công ty chúng tôi cung cấp các loại hình dịch vụ bảo vệ an ninh gồm:
- Dịch vụ bảo vệ và giữ gìn an ninh công cộng, chống các hoạt động gây rối, khủng bố.
- Dịch vụ bảo vệ các sự kiện, hội nghị của các đơn vị, tổ chức
- Các hoạt động bảo vệ giữ gìn an ninh tại các buổi mít tinh, viếng thăm của các chính trị gia, nguyê thủ quốc gia, lễ hội văn hóa, thể thao du lịch và các ngày kỷ niệm trọng đại của đát nước.
- Trong quá trình thực hiện bảo vệ, nhân viên công ty bảo vệ uy tín cần chủ động phát hiện, ngăn chặn, xử lý hành vi lợi dụng hoạt động công cộng, để xâm hại đến mục tiêu cần bảo vệ.

Các bài khác cùng chuyên mục: