Nhiều bạn sẽ thắc mắc là nếu gió không chẵn như +2 hay -1.5 mà lẻ lẻ như -2.3, +0.2… thì sao? Câu trả lời là những số lẻ không đáng kể như -1.6 hay +2.4 thì bạn cứ thoải mái làm tròn, coi như là gió -1.5 và gió +2.5… Nhưng nếu gió nằm lưng chừng như +1.7, -2.3 thì bắt buộc bạn phải thay đổi lực bắn, thay vì bắn 100 bạn giảm còn 95. Còn góc thì bạn sẽ lựa chọn mốc thấp hơn. Ví dụ: Khoảng cách 9 đoạn, gió -2.3 bạn sẽ lựa chọn góc 85 (góc ứng với gió -2) và lực bắn 95.
Khi nào không nên sử dụng kỹ thuật bắn góc siêu cao trong gunny mobi ?
- Đối thủ ở quá gần chúng ta (chưa đến 1/2 màn hình).
- Vũ khí của bạn có góc bắn hạn chế.
- Vũ khí thích hợp nhất là: lựu đạn, pháo và súng sét.
- Vũ khí không thích hợp là súng.
- Những bản đồ có bầu trời không thông thoáng.
- Như màn cầu vồng có quá nhiều mây, màn công trường quá nhiều ống cống…tai gunny mobi

Các bài khác cùng chuyên mục: