Không một quốc gia nào đủ tiền để xây dựng hạ tầng, ngay cả các nước giàu như: Mỹ, Anh, Đức... Việt Nam là nước đang phát triển, còn nhiều khó khăn nên phải dựa vào nguồn lực xã hội, tư nhân là tất yếu để phát triển hạ tầng giao thông.dich vu chuyen nha Chúng ta phải xác định, khi tư nhân đầu tư vào lĩnh vực nào thì phải có lợi ích, họ phải thu phí. Chúng ta phải sắp xếp làm sao để có chính sách rõ ràng và người dân thấy rằng phần này nhà nước đã bảo đảm, còn đầu tư tư nhân là thêm vào.Tôi cho rằng BOT phải chọn lọc. Hình thức BOT hay PPP không có gì mới. Nước Anh giàu như thế nhưng vẫn dùng PPP và BOT. Trong điều kiện hoàn cảnh như thế ở Việt Nam không được dễ dãi quá. Đầu tư BOT phải chấp nhận cho nhà đầu tư có lãi, nhưng phải kiểm soát chặt. Ví dụ ở nhiều quốc gia, xe buýt tư nhân và các phương tiện công cộng là của tư nhân, nhưng có sự thỏa thuận và kiểm soát chặt chẽ về giá.chuyển nhà thành hưng Điều quan trọng là chúng ta phải quy hoạch, phải tính toán cái nào trước, cái nào sau. Kể cả BOT cũng phải tính toán hiệu quả, sau khi có công trình BOT, đời sống dân cư khu vực đấy phải tăng lên để bù lại.Chủ trương kêu gọi đầu tư các dự án BOT, đặc biệt là với các dự án hạ tầng giao thông, theo tôi là rất cần thiết trong quá trình phát triển kinh tế, xã hội ở nước ta.BOT là kêu gọi nguồn vốn đầu tư ngoài ngân sách của Nhà nước. Một khi nhà đầu tư bỏ tiền ra đầu tư một công trình BOT để phục vụ người dân, đất nước, đương nhiên họ được thu phí hoàn vốn là điều tất yếu. Vấn đề quan trọng nhất là chúng ta phải sử dụng nguồn vốn và các dự án BOT thế nào cho hợp lý để tránh được việc thu phí chồng lên nhau.Với một dự án BOT, người dân là đối tượng được hưởng lợi trước hết, được đi lại trên một công trình giao thông đẹp, thuận lợi, rút ngắn quãng đường, giảm chi phí… Theo đó, các hoạt động buôn bán, sản xuất, kinh doanh của họ cũng được thúc đẩy, thuận lợi hơn, đây rõ ràng là cơ sở vững chắc để tạo điều kiện phát triển kinh tế, xã hội chung của cả nước.taxi tải Vì những yếu tố tích cực đó, nên tiếp tục khuyến khích hình thức đầu tư BOT như chúng ta đã triển khai trong thời gian vừa qua.

Các bài khác cùng chuyên mục: