thép ống công trình phi 114.9 x 4,5 ly x 11,7 m thép ống Đúc phi 25,27,29,32,34 x 4,5 ly X 11,7 m Thép ống 320mm x 17.5mm x 6 - 12mThép ống 88.9mm x 3.4m x 6 - 11.8mThép ống 121mm x 4.5mm x 10mThép ống 60.5mm x 3,9mm x 6- 12mThép ống 54mm x 6 mm x 5- 8mThép ống 76.2mm x 8.9mm x 5 - 9mThép ống 355mm x 32mm x8mThép ống 290mm x 37mm x 6mThép ống 380mm x 40mm x 10mVideo giới thiệu công ty cổ phần thép Hùng Cường :http://www.youtube.com/watch?v=4yqjmU5JqiwQuý khách hàng liên hệ :Công ty cổ phần thép Hùng Cường Địa chỉ: Km 87 + 900 đường 5 mới - Huyện An Dương - Thành phố Hải Phòng. Tel: 031.3215196/ 3970590 Fax: 031.3970591 Email: thephungcuong@gmail.com, lequang@hcsteel.vn Website: http://www.hcsteel.vnCác tin khác : thép ống hàn xoắn

Các bài khác cùng chuyên mục: