an toan lao dongThông báoKhai giảng lớp học an toàn lao động theo thông tư 27/2013/BLĐI - Đối tượng huấn luyện: 1.Nhóm 1: Cán bộ làm công tác quản lý2. Nhóm 2:a. Cán bộchuyên trách, bán chuyên trách về an toàn lao động, vệ sinh lao động của doanh nghiệp;b. người làm công tác quản lý kiêm phụ trách công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động.3. Nhóm 3:Nhân viên làm công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động vệ sinh lao động theo quy định trong thông tư 27/2013/TT - BLĐTBXH (danh mục kèm theo).4. Nhóm 4:Người lao động không thuộc 3 nhóm nêu trên (lao động là người Việt Nam, người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam và người học nghề, tập nghề, thử việc để làm việc cho người sử dụng lao động)NỘI DUNG CHÍNH LỚP HỌC AN TOÀN LAO ĐỘNG TẠI LÂM ĐỒNG(Theo chương trình khung tại thông tư 27/2013/BLĐ của Bộ Lao Động thương binh và xã hội)Nhóm 1: Được huấn luyện kiến thức chung chủ yếu sau đây:- Chính sách, pháp luật về an toàn lao động, vệ sinh lao động;- Tổ chức quản lý và thực hiện các quy định về an toàn lao động, vệ sinh lao động ở cơ sở;- Các yếu tố nguy hiểm, có hại trong sản xuất và biện pháp khắc phục, phòng ngừa.Nhóm 2: Được huấn luyện kiến thức chung bao gồm:- Kiến thức chung như nhóm 1;- Nghiệp vụ tổ chức thực hiện công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động tại cơ sở;- Tổng quan về các loại máy, thiết bị, các chất phát sinh các yếu tố nguy hiểm, có hại; quy trình làm việc an toàn.Nhóm 3: Được huấn luyện kiến thức chung và chuyên ngành gồm:- Chính sách, pháp luật về an toàn lao động, vệ sinh lao động;- Tổng quan về công việc, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động, vệ sinh lao động;- Các yếu tố nguy hiểm, có hại khi làm công việc hoặc vận hành thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động, vệ sinh lao động;- Kỹ thuật an toàn lao động, vệ sinh lao động khi làm công việc hoặc vận hành thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động, vệ sinh lao động;- Xử lý các tình huống sự cố sản xuất, sơ cứu tai nạn lao động.Nhóm 4: Nội dung huấn luyện nhóm 4 gồm 2 phần sau:- Phần 1: Huấn luyện kiến thức chung về an toàn lao động, vệ sinh lao động (huấn luyện tập trung);- Phần 2: Yêu cầu về an toàn lao động, vệ sinh lao động tại nơi làm việcII. Giảng viên: Đội ngũ giảng viên giàu kinh nghiệmChứng chỉ: Kết thúc khóa học, Học viên được cấp chứng nhận, chứng chỉ an toàn lao động theo quy định tại thông tư 27/2013-BLĐTBXH của Bộ lao động thương binh và xã hội Thông tin chi tiết xin liên hệ:Công ty TNHH Tư Vấn Huấn Luyện An Toàn Vệ Sinh Lao Động Hoàng Bảo Vinh,địa chỉ số: 234/46 Trần Phú - Lộc Sơn - Bảo Lộc - Lâm Đồng .Điện thoại : 0633.711.234 - 0911.669.345.email: huanluyenantoanhoangbaovinh@gmail.com .Webside: www.antoanlaodonghbv.com

Các bài khác cùng chuyên mục: