Tên thủ tục hành chính: Thủ tục đăng ký nhãn hiệu quốc tế theo Nghị định thư Madrid có nguồn gốc Việt Nam


Đối tượng thực hiện: Cá nhân, tổ chức.

1. Mô tả thủ tục:
- Tên thủ tục hành chính: Thủ tục đăng ký quốc tế nhãn hiệu theo Nghị định thư Madrid có nguồn gốc Việt Nam
- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, tổ chức.

2. Thành phần hồ sơ
2.1 Thành phần hồ sơ, bao gồm:
+ Đơn đăng ký quốc tế nhãn hiệu (phải làm bằng tiếng Anh hoặc tiếng Pháp);
+ Tờ khai (theo mẫu);
+ Mẫu nhãn hiệu (09 mẫu kích thước 80 x 80 mm );
+ Các tài liệu liên quan (nếu cần);
+ Chứng từ nộp phí, lệ phí.
2.2 Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

3. Trình tự, cách thức thực hiện
3.1 Trình tự thực hiện:
- Tiếp nhận đơn: Đơn đăng ký được nộp cho Văn phòng quốc tế thông qua Cục Sở hữu trí tuệ.
- Cục Sở hữu trí tuệ có trách nhiệm chuyển đơn đăng ký quốc tế nhãn hiệu cho Văn phòng.
3.2 Cách thức thực hiện:
- Trực tiếp tại trụ sở Cục Sở hữu trí tuệ
- Qua bưu điện.
4. Thời hạn giải quyết
Thời hạn chuyển đơn cho Văn phòng quốc tế: 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

5. Kết quả: Giấy chứng nhận đăng ký quốc tế nhãn hiệu
- Tham thêm thủ tục đăng ký kiểu dáng công nghiệp
- mua bán sáp nhập công ty

Các bài khác cùng chuyên mục: