Poker Three bao gồm hai trò chơi trong một. Bạn có thể cược trên một hoặc cả hai trò.


Pair Plus:
Đây là một trò chơi đơn giản. Bạn đặt cược, nhận một tay và được trả thưởng tương ứng với tay của mình. Tay của nhà cái hoàn toàn không liên quan. Không có tăng cược hoặc bỏ qua. Để chơi:
Nhấp một chip với giá trị muốn chọn. Sau đó di chuyển chuột đến giữa màn hình trên khu vực "Pair Plus Bet" và nhấp vào đó. Mỗi lần nhấp khu vực này là bạn tăng thêm một chip cho đơn cược. Chọn chip khác nếu bạn muốn tăng cược với giá trị khác.
Nhấp nút Deal.
Bạn nhận tay của mình và tiền thắng, nếu có. Nếu bạn muốn chơi thêm một vòng khác, nhấp New Game. Sau đó đặt cược như hướng dẫn ở trên và nhấp nút Deal hoặc nhấp Rebet để đặt cược tương tự như vòng chơi trước.


Đây là bảng trả thưởng cho Pair Plus
Cược ban đầu và Cách chơi:
Đây là trò chơi thứ hai, có một chút phức tạp hơn. Để chơi:
Đầu tiên, đặt cược ban đầu. Cách đặt cược tương tự như cược Pair Plus, trừ việc bạn phải nhấp lên khu vực "Ante", không phải "Pair Plus Bet".


Nhấp nút Deal.
Sau khi xem tay của mình, bạn quyết định Fold (chấp nhận thua cược ban đầu) hoặc Call (đặt thêm cược bằng với cược ban đầu và kiểm tra tay của nhà cái). Nhấp vào nút Fold hoặc Call. Nếu bạn ngưng (fold), bạn cũng đồng thời thua cược Pair Plus, nếu có.
Nếu bạn chơi tiếp, tay của bạn sẽ được so với nhà cái. Nhà cái cần một lá Đầm hoặc cao hơn để hợp lệ. Dưới đây là một số kết quả có thể:
Nhà cái không hợp lệ: Cược ban đầu thắng 1:1, cược chơi tiếp được hoàn trả.
Nhà cái hợp lệ và người chơi thắng nhà cái: cả hai loại cược được trả theo tỷ lệ 1:1.
Nhà cái hợp lệ và nhà cái thắng người chơi: bạn thua cả hai cược.
Nhà cái hợp lệ và nhà cái và người chơi hòa nhau: cả hai loại cược đều được trả lại.


Ngoài ra cược ban đầu còn có thêm điểm không phụ thuộc vào tay của nhà cái:
Vui lòng lưu ý: A đóng cả vai trò thấp và cao trong bộ 5 lá liền nhau trong hai bộ. Năm lá liền nhau thắng năm lá cùng bộ do không có nhiều đường tạo thành năm lá liền nhau chỉ với ba lá bài.
Nếu bạn muốn chơi thêm một vòng khác, nhấp New Game. Sau đó đặt cược như hướng dẫn ở trên và nhấp nút Deal hoặc nhấp Rebet để đặt cược tương tự như vòng chơi trước


Các bài khác cùng chuyên mục: