<div>Tặng các bạn một số GIFTCODE Đấu phá thương khung</div><div><br></div><div>
</div><div><br></div><div>Kính chào các bằng hữu !!</div><div><br></div><div><br></div><div>&nbsp; Sắp tới Đấu Phá Thương Khung sẽ chính thức ra mắt người chơi từ ngày 16/1.</div><div><br></div><div>&nbsp; &nbsp;
Trang chủ :http://daupha.choi.vn/teaser/</div><div>&nbsp; &nbsp; &nbsp; Fanpage : https://www.facebook.com/choi.daupha</div><div>&nbsp; &nbsp; &nbsp; Diễn đàn : http://diendan.choi.vn/index.php</div><div>&nbsp; &nbsp; &nbsp; Kích hoạt gifcode tại http://daupha.choi.vn/teaser/ &nbsp;</div><div><br></div><div>- Lưu ý : Gifcode chỉ kích hoạt được vào ngày 16/1 - 18/1</div><div>&nbsp;
</div><div><br></div><div><br></div><div>Mình kính gửi tới các bằng hữu 2000 gifcode Huyền Giai và Hoàng Gia :</div><div></div><div>
</div><div></div><div><br></div><div><br></div><div>GIFCODE HUYỀN GIAI</div><div><br></div><div>Nhận tại đây</div><div><br></div><div></div><div>GIFCODE HOÀNG GIAI</div><div><br></div><div>Nhận tại đây
</div><div><br></div><div>Chúc các bằng hữu có những giây phút giải trí vui vẻ</div><div><br></div>

Các bài khác cùng chuyên mục: