Hoa Lu Tam Coc Day Tour

Hoa LU Tam Coc 1 day tour

AM: Our tour guide will welcome you at your hotel lobby. Then start tour Hoa Lư – Tam Cốc to Ninh Binh Province, on the way you can enjoy the beautiful sceneries of the rural areas.
Arrive in Hoa Lu, visit two temples of King Dinh and King Le in the 10th century, finding out the heroic histories of these two Kings in Chinese Wars. After that, go to Tam Coc for buffet lunch (10 kms far from Hoa Lu).
Hoa Lu Tam Coc day tour
PM: After lunch, you will get on bamboo boat - rowed by the local people along Ngo Dong River to visit Tam Coc (Three caves). You also have chance to see the paddy field if you visit Tam Coc in April or September.
Back to the wharf and then cycling to Bích Động. One of the most beautiful cave on land in Vietnam ( or you can to visit a local market near ). Then return to the bus and get back to Hanoi.
Around 18:00. We arrive in Hanoi end of the trip Hoa Lu – Tam Coc at your hotel.

Translate in vietnamese: Hoa Lu Tam Coc day tour

AM: hướng dẫn viên của chúng tôi sẽ đón Quý khách tại tiền sảnh khách sạn của bạn. Sau đó bắt đầu tour du lịch Hoa Lư - Tam Cốc đến tỉnh Ninh Bình, trên đường đi bạn có thể thưởng thức phong cảnh tuyệt đẹp của vùng nông thôn.
Đến Hoa Lư, thăm hai ngôi đền vua Đinh và vua Lê vào thế kỷ 10, việc tìm kiếm lịch sử hào hùng của hai vị vua này trong Trung Quốc Wars. Sau đó, đi đến Tam Cốc ăn trưa tự chọn (10 km xa từ Hoa Lư).
Hoa Lư Tam Cốc tour du lịch ngày
PM: Sau khi ăn trưa, bạn sẽ nhận được trên tàu tre - chèo thuyền của người dân địa phương dọc theo sông Ngô Đồng tham quan Tam Cốc (Ba hang động). Bạn cũng có cơ hội để xem ruộng lúa nếu bạn tham quan Tam Cốc vào tháng Tư hoặc tháng Chín.
Quay lại bến và sau đó đi xe đạp đến Bích Động. Một trong những hang động đẹp nhất trên đất tại Việt Nam (hoặc bạn có thể truy cập vào một thị trường nội địa gần). Sau đó quay trở lại xe buýt và trở lại Hà Nội.
Khoảng 18:00. Chúng tôi đến Hà Nội kết thúc chuyến đi Hoa Lư - Tam Cốc tại khách sạn của bạn.

Các bài khác cùng chuyên mục: