Viết câu là một điều bắt buộc với bất cứ người học viết tiếng Anh nào, kể cả người bản ngữ. Sau đây là 4 cách cơ bản để xây dựng 1 câu văn đúng.
1. Uống đúng mạo từ
Có 2 loại mạo từ: xác định và không xác định. Mạo từ xác định – the đề cập tới một vài danh từ cụ thể, đã xác định. Sau đây là ví dụ mạo từ the ứng với danh từ là apple ( quả táo này đã xác định).
* He ate the apple.
Mạo từ không xác định – a, an đề cập đến danh từ nói chung. Bạn có thể xem ví dụ minh họa sau, danh từ apple chỉ một quả táo bất kì nào đó, không xác định từ trước.
Tag: học 10 từ vựng tiếng anh mỗi ngày
* He ate an apple
2. Đảm bảo động từ tương thích với chủ ngữ
Nguyên tắc cơ bản trong viết câu là: chủ ngữ là số ít thì sử dụng động từ ở dạng số ít, còn chủ ngữ là số nhiều thì thường xuyên sử dụng động từ ở dạng số nhiều. Hãy xem các ví dụ sau:
* She likes to drink coffee.
* They like to go out and have fun
3. Sử dụng đúng Giới từ
Giới từ có vai trò quan trọng trong việc viết câu. Có các loại giới từ khác nhau: chỉ phương hướng ( to, on, in, onto, into), chỉ địa điểm ( at, in, on) và các giới từ chỉ thời gian, nơi chốn … Bạn cần biết phương pháp phân biệt mỗi loại giới từ để tin tưởng sử dụng cho đúng.
4. Tin dùng đúng dấu câu
Học phương pháp tin dùng của các dấu câu khác nhau để sử dụng đúng và chính xác. Ví dụ, chúng ta cần biết cách thức phân biệt gìn giữa dấu phẩy, dấu chấm phẩy và dấu hai chấm.

Các bài khác cùng chuyên mục: