TUYỂN SINH THÔNG BÁO TRUNG CẤP
Trung Cấp y


"Sức khỏe"


Theo Quy chế tuyển sinh đại học được thành lập theo Quyết định số 06/2006 / QĐ-BGDĐT 3 17 Tháng năm 2006 được sửa đổi, bổ sung theo Quyết định số 08/2007 / QĐ-BGD & ĐT ngày 06 ngày 4 tháng 5 năm 2007 và hướng dẫn trong tuyển sinh giữa 2015cua đào tạo nghề;
Quy chế đào tạo phổ biến mức trung chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học ban hành Quyết định số 42/2008 / QĐ-BGDĐT 07 ngày 28 tháng 5 năm 2008, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Theo Thông báo số 91 / TB-BGDĐT ngày 03 03 2014 2015 để đăng ký mục tiêu tuyển sinh cho Bộ Giáo dục và Đào tạo,
Thông báo tuyển sinh đại học chuyên nghiệp giữa ASEAN vào năm 2015 như sau:
1. Ứng viên


Khán giả: Lớp 12 học sinh đạt Toán học, Sinh học, Hóa học.
Thời gian đào tạo: 1,5 năm.
2. NGHIÊN CỨU TÌNH HUỐNG
trung cấp y hà nội


Đăng ký Application Form University College (trong biểu mẫu của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định).
Văn bằng chuyên nghiệp và học bạ (bản sao có công chứng).
Bản sao có công chứng bằng tốt nghiệp trung học cơ sở (hoặc tương đương) hoặc cao hơn.
Giấy và ưu tiên khu vực được lựa chọn (nếu có).
Hình ảnh kích thước 04 4cmx6cm, 02 phong bì có dán tem (ghi rõ tên và địa chỉ liên lạc trên phong bì và sau khi hình ảnh).
3. Học sinh chính sách đãi ngộ


Họ cung cấp 100% tổng chi phí vốn vay để học theo quy định của hồ sơ nhà nước
Sinh viên sau khi tốt nghiệp bằng cấp chính thức
Kết nối các hệ thống xây dựng lớn hoặc VLVH Cao đẳng, Đại học và ngành công nghiệp chuyên ngành
4. thi
trung cấp y tế hà nội


Có ba kỳ thi vào ngày 10 và 11 năm 2015: Theo Nghị định số 49/2010 / NĐ-CP ngày 14 ngày 5 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ.
Cho đến nay 5.DANG sinh viên sớm nhất

Các bài khác cùng chuyên mục: