TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM
KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
*****
KHÓA HỌC: QUẢN TRỊ KINH DOANH QUỐC TẾ
(XUẤT NHẬP KHẨU - HẢI QUAN)
[SIZE=4]

*Nội dung:-Nghệ thuật lãnh đạo và thương lượng đàm phán giao dịch trong kinh doanh xuất nhập khẩu - hải quan.

- Vận tải và giao nhận trong kinh doanh xuất nhập khẩu.
- Hướng dẫn lập tờ khai hải quan, thuế xuất nhập khẩu.
- Pháp luật liên quan đến kinh tế - thương mại xuất nhập khẩu.


- Nghiệp vụ ngoại thương.
- Thực hành soạn thảo hợp đồng kinh doanh xuất nhập khẩu.
- Thanh toán quốc tế, cách thức mở L/C – TTR (điều kiện thương mại quốc tế: FOB - CIF… Giới thiệu incoterms mới nhất của phòng thương mại quốc tế).


*Thời gian học: 3 tháng

*Học phí trọn khoá: 900.000 Đồng.

*Chứng chỉ tốt nghiệp: Do Trường đại học kinh tế Tp.HCM cấp có giá trị toàn quốc, học viên sau khi tốt nghiệp có đủ kiến thức làm việc.

*Giảng viên: Các khoá học do các giảng viên của Trường Đại Học TPHCM, các giảng viên am hiểu thực tế giỏi nghiệp vụ đảm nhiệm.

*Phối hợp tổ chức: Viện Quản Trị Kinh Doanh

[COLOR=#000000][FONT=Times]*Liên hệ ghi danh & học tại>:d

Các bài khác cùng chuyên mục: