Đại học CĐSP học tại thủ đô Hanoi là người lãnh đạo trong lĩnh vực giáo dục mầm non tại nước này, với một kinh nghiệm tốt của nhiều giáo viên. Mỗi năm trường sản xuất hàng nghìn sv đại học. Tiêu chuẩn nhập học sư phạm mầm non năm 2014 là như sau:

THỦ ĐÔ CỦA GIÁO DỤC ĐẠI HỌC
Tuyển dụng năm 2014
TRUNG HỌC MẪU GIÁO

Trên cơ sở đăng ký đào tạo mục tiêu vốn đại học năm 2014. Tuyển dụng bằng cấp TCCN chính hệ thống vào năm 2014

I. HỆ THỐNG CHUYÊN NGHIỆP:
1. các trường đào tạo:
Mẫu giáo sư phạm
tuyển sinh trung cấp mầm non


2. thời hạn của khóa học: 2 năm (tương đương với 20 tháng)
3. nghiên cứu:
Sinh viên tốt nghiệp từ trường trung học, hoặc nghiên cứu tất cả BTVH lớp 12 nhưng đã được làm nghiên cứu.
4. các kỳ thi và tiền nhập học:
-Thể loại: Giáo viên đào tạo
+ Nhập học văn học lớp 12.
+ Kỹ năng nghiên cứu:
học trung cấp mầm nonSP ngành công nghiệp giáo dục: đọc như là diễn cảm và ca hát
5. đăng ký hồ sơ: vườn ươm nhập học năm 2014
-Nhập học ứng dụng hình thức (ĐKTS) chuyên nghiệp ảnh 2014 và dập.
-Bảng điểm, chứng nhận bản sao của văn bằng (sinh viên đã tốt nghiệp trong
CAO học) hoặc tương đương. Ứng cử viên đã không được tốt nghiệp đăng bảng điểm
Năm 2003, các tài liệu ưu tiên (nếu có)
-4 ảnh 4 x 6, 2 phong bì đóng dấu địa chỉ rõ ràng điện thoại (nếu có) của người nhận.
Sau khi tốt nghiệp, trường học TCCN cấp lên
bằng cấp đại học chính thức theo ngành công nghiệp đào tạo, thời gian để khai thác
Tạo 1,5 năm theo chỉ định của bộ giáo dục & TEL.
6. thời gian nhận được:
Các ứng dụng liên tục cho ngũ
VPTS: Hanoi-8 tài trợ TCTC trường văn hóa nghệ thuật-dịch Mai-cầu giấy-Hà nội
học trung cấp mầm non tại hà nội

Các bài khác cùng chuyên mục: