Các thực hành tiêu chuẩn cho sinh viên tốt nghiệp
Hỗ trợ tài chính
Bộ phận: giáo viên mẫu giáo

1. cấp độ đào tạo: chuyên nghiệp
2. tên của đào tạo: giáo viên mầm non
tuyển sinh trung cấp mầm non
3. dự án số: 42140201

4. các đối tượng sinh viên: trường trung học, trường trung học hoặc sinh viên tốt nghiệp equivalent (theo quy định của nhập học chuyên nghiệp của mèo và điện thoại).
5. đào tạo thời gian: 18 tháng, 24 tháng, 36 tháng
6. ngắn chương trình:
Chương trình cho người dân để tìm hiểu những kiến thức cốt lõi và kỹ năng, chăm sóc và giáo dục của giáo dục mầm non để đáp ứng nhu cầu cho sự phát triển của Pre-trường học giáo dục và...

7. kiến thức:
Văn bằng sau đại học các kiến thức về:
Hiểu các kiến thức về giáo dục tổng quát, thông báo cho giáo dục trẻ thơ.
Sử dụng kiến thức khoa học hệ thống giáo dục trung gian, vì vậy tốt công việc.
Hoàn toàn hiểu mục tiêu, nội dung chương trình giảng dạy mẫu giáo sư phạm, hoạt động giáo dục và sự phát triển của trẻ em lứa tuổi khác nhau.
Trẻ em biết rằng những người trẻ tuổi của kiến thức về khoa học giáo dục mầm non giáo viên tổ chức các hoạt động giáo dục cho các đối tượng khác nhau, trên mọi lứa tuổi, loại trường mầm non trẻ em với nhu cầu đặc biệt.
học trung cấp mầm non


8. kỹ năng yêu cầu:
Thời thơ ấu sớm giáo viên đào tạo kỹ năng thực hành của sinh viên tốt nghiệp trung học ngành công nghiệp tiêu chuẩn bao gồm:
8.1. kỹ năng khó khăn:
Quan sát, tìm hiểu, đánh giá mức độ của trẻ em phát triển.
Thiết kế kế hoạch và tổ chức giáo dục chăm sóc cho mục tiêu giáo dục mầm non-tuổi thích hợp, đặc điểm và phát triển các điều kiện của địa phương thực tiễn.
Thiết kế môi trường giáo dục để thúc đẩy bản sắc của con tích cực, để đáp ứng với nhu cầu và khả năng của con.
Lập kế hoạch và định hướng cho các nhà khoa học trẻ, phù hợp cho mọi lứa tuổi của trẻ em tại mỗi tuổi yêu cầu.
Kế hoạch thực hiện.
Giáo dục trẻ em chăm sóc thẩm định và điều chỉnh quá trình.
Quan sát, xếp hạng trẻ phát triển cấp trong nhóm quản lý.
Hiệu quả quản lý của nhóm thể loại.
Sự hợp tác và giao tiếp với đồng nghiệp, gia đình và cộng đồng điều dưỡng giáo dục trong công việc của trẻ em.
Trong hợp tác với các gia đình, mẫu giáo chăm sóc và giáo dục trong công việc của các cộng đồng có thể giao tiếp.
Nuôi trồng tự tăng cường sư phạm và tiêu chuẩn chuyên môn.

8.2. kỹ năng mềm:
Kỹ năng mềm: sinh viên phải có một văn bằng các kỹ năng mềm của các tổ chức, Trung tâm được ủy quyền để phát triển kỹ năng mềm, chẳng hạn như giao tiếp, làm việc theo nhóm, vấn đề giải quyết kỹ năng, kỹ năng tìm công việc, kỹ năng tư duy phê phán, và...

Kỹ năng máy tính: sinh viên sau khi tốt nghiệp giấy chứng nhận các chuyên gia tin học văn phòng (Microsoft văn phòng chuyên gia MOS) 3 phần mềm MS Word MS Excel...... MS Powerpoint. Năng lực, có tay nghề cao trong phần mềm văn phòng và có khả năng để tìm hiểu và sử dụng phần mềm cho việc giảng dạy dịch vụ

Kỹ năng ngôn ngữ: tiếng Anh sinh viên trong các tiêu chuẩn cao sản lượng tương đương TOEFL iBT hay TOEIC điểm 300 sau từ hoặc ITP 337 điểm trở lên từ chứng chỉ TOEFL hoặc IELTS 3.0 hoặc phiên bản mới hơn.

9. với quan đến yêu cầu:
Đạo đức nghề nghiệp tốt, Thái độ tích cực để hợp tác với đồng nghiệp, cha mẹ, tôn trọng pháp luật và quy định làm việc, Trung thực và kỷ luật cao.
Tình yêu của bạn tình yêu chuyên nghiệp, trẻ, sẵn sàng chấp nhận bài tập trong các tổ chức trường học trước.

10. sau khi tốt nghiệp từ nơi làm việc của người học:
Sinh viên tốt nghiệp và ngành công nghiệp đầu ra tiêu chuẩn trung học trẻ em trong giáo viên mầm non TC Kung Việt có thể cơ thể và không làm việc.
học trung cấp mầm non tại hà nội
11. khả năng để tìm hiểu và cải thiện của trường sau:
Đã được trang bị trên cơ sở của kiến thức và kỹ năng, sinh viên tốt nghiệp có khả năng:
Giáo dục đại học (đại học) và chất lượng cao, chuyên nghiệp;
Tự tìm hiểu thêm kiến thức và kỹ năng để thích ứng với vị trí và phát triển của các đơn vị đã mất tích.

Các bài khác cùng chuyên mục: