Trường học tài chính trong hợp tác với các trường cao đẳng sư phạm Hanoi hệ thống giáo dục trung học lớp mẫu giáo vào năm 2015. Đặc biệt, những điều sau đây:

HỆ THỐNG CHUYÊN NGHIỆP TUYỂN DỤNG

1. kiểm tra: tốt nghiệp từ trường trung học, THBT, TCCN, BC, CĐN, đại học.
tuyển sinh trung cấp mầm non


2. ngành đào tạo: giáo viên giáo dục.

3. thời gian đào tạo: 2 năm (riêng biệt tốt nghiệp TCCN, BC, CĐN, 01 nghiên cứu đại học năm)

4. phương pháp lựa chọn: học bạ trường trung học THBT, ghi âm, vv.

5. bằng cấp:

-Cao cấp LLB mẫu giáo sư phạm Hà Nội Pedagogical College (quốc gia bằng tốt nghiệp)

-Tiếp tục đến trường đại học, trường cao đẳng của tất cả các trường cao đẳng, trường đại học trên cả nước.

6. nơi chốn của nghiên cứu: trường đại học điện tử công nghệ
học trung cấp mầm non


7. ghi âm các mục sổ kế toán:

-nhập học 1 phiếu giảm giá (trong mẫu in của bộ giáo dục và đào tạo)

-Có công chứng bằng THBT, tác giả, đại học, CĐN, BC, TCCN

-Chứng nhận bản sao giấy khai sinh.

-Bản sao của bảng điểm

-Kích cỡ nhà cư 04 ảnh màu 3 x 4 cùng loại (nói đầy đủ tên, ngày sinh ở mặt sau của hình ảnh)

8. lối vào các thời gian vào năm 2014:
tuyển sinh liên tục trong năm
học trung cấp mầm non tại hà nội

Các bài khác cùng chuyên mục: