CÁC TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM TRUNG TÂM ĐÀO TẠO VÀ CHỨNG NHẬN
Hiện nay số lượng các trường mẫu giáo và tăng thêm sự cần thiết cho tuyển dụng giáo viên mẫu giáo, vườn ươm vì vậy giáo viên đào tạo lĩnh vực thu hút nhiều người quan tâm đến. Nhiều sinh viên, các sinh viên trong các ứng viên tốt nghiệp khác chuyên ngành học chuyên gia trẻ nhỏ hơn.Trung tâm sư phạm trung học tuyển sinh mầm non cấp 2 bằng tốt nghiệp cho sinh viên tốt nghiệp trung học, cao đẳng, đại học và các lĩnh vực khác.
Trong khi học tập tại trường học, học sinh tìm hiểu làm thế nào khác chuyên gia mầm non đối tượng hệTrung chăm sóc vườn ươm cấp nhưng được loại trừ từ các chủ đề cơ bản như học trong ngành trước, do đó, thời gian rút ngắn. Ngoài ra, sinh viên sẽ thực hành trong lớp mẫu giáo tại Hà Nội, thực tập nội trú dành cho sinh viên có thể liên hệ với các thực hành trong lớp mẫu giáo địa phương. Sau khi tốt nghiệp, trường cấp bởi hệ thống chính và luôn luôn được kết nối từ các tổ chức Trung cấp chuyên nghiệp giáo dục phù hợp với các quy định của mèo & TEL.

1. kiểm tra học mầm non cấp 2
Mục tiêu Nhóm: học sinh, sinh viên tốt nghiệp từ trường trung học, cao đẳng, đại học và các lĩnh vực khác.
học trung cấp mầm non
2. tập thể dục thời gian

-Giáo dục là tại trường học 1 năm, ngoài giờ làm việc.
3. Hồ sơ văn tham dự là năm 2 mam phòng không:
-Lối vào hồ sơ đăng ký TCCN 2014 (trong các hình thức của bộ giáo dục, có thể được mua tại các hiệu sách).
-A sao chép được chứng nhận bằng tốt nghiệp chuyên nghiệp và bảng điểm.
-Một bản sao của bằng tốt nghiệp trung học (hoặc tiếp tục), high school transcript, giấy chứng nhận ưu tiên (nếu có).
-4 ảnh kích thước 4cmx6cm (xin vui lòng bao gồm tên, ngày sinh phía sau máy ảnh).
-2 phong bì dán tem (nhập tên, địa chỉ, hãy liên hệ với số điện thoại trên phong bì).
học trung cấp mầm non tại hà nội
4. kiểm tra cho trình độ học 2:

Các xét nghiệm ban và kiểm tra kỹ năng. Hình thức tài năng bao gồm cả 2 nội dung: đọc như là diễn cảm và sự lựa chọn.
5. thời điểm nhận được:
-Nhận được mẫu giáo văn bằng 2 hồ sơ: thông báo vào cuối tháng 12 2014, hiện nay có một lớp học luôn luôn trong tháng mười hai.
6. tài chính giáo dục: theo nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 chính phủ
tuyển sinh trung cấp mầm non


Các bài khác cùng chuyên mục: