Theo quy định hướng dẫn số 4270/SGD & TEL-QLT trong 4/15/2013 của Hà nội bộ giáo dục và đào tạo- & liên quan đến tuyển sinh vào năm học mẫu giáo 2013-2014;

Phù hợp với kế hoạch của KH-14 GD trong GD & 5/16/2013 TEL về nhập học lớp mẫu giáo học năm 2013-2014;

Phù hợp với thiên nhiên và vị trí của trường mẫu giáo của địa phương dịch Mai Mai Ward phòng;

Phù hợp với kết quả của cuộc khảo sát sinh viên và dự kiến con số kỷ lục của trường mẫu giáo Mai phòng;

Theo chương trình thí điểm để xây dựng "lớp mẫu giáo thành lập tài chính quyền tự trị cung cấp giáo dục chất lượng cao";

Sau khi thống nhất với phường, sự chấp thuận của các tòa án quận, GD & Tel, mầm non xây dựng Dịch Mai kế hoạch đăng ký học 2013-2014 là như sau:

TÔI-MỤC TIÊU YÊU CẦU:

-Giám sát phát triển và universal giáo dục, học tập kế hoạch phục vụ các bài học 2 cho một ngày.

-Huy động của 100% trong 5 năm qua ra khỏi trường học, 65% của trẻ em Khuyết tật tại mầm non tuổi nhẹ hơn ra khỏi lớp

-Thực hiện các quy định nghiêm trọng liên quan đến: khi đăng ký, đăng ký hồ sơ, lứa tuổi và kích cỡ trong một lớp học (nếu số trẻ em đăng ký vượt quá quy định tại điều 13 của điều lệ trường học của MN-số lượng trẻ em trong mỗi nhóm lớp có thể tăng nhiều hơn, nhưng phải đảm bảo mối quan hệ của giáo viên và khu vực 1, 5 m 2/1 trẻ em sử dụng đất).

-Đảm bảo các quảng cáo công bằng của uống.

-Đảm bảo học sinh trung học trong sự ổn định có điều kiện new town (đặc biệt là cho các gia đình trong tái định cư do xa xôi).

II. CÁC NỘI DUNG CHÍNH VÀ CÁC BIỆN PHÁP THỰC HIỆN:
học trung cấp mầm non tại hà nội


1. việc kiểm tra quy định:

Của nhập học trong độ tuổi này (ưa thích để tuyển dụng 100% trong 5 năm qua).

2. chỉ số và nhập học được chia thành:

-Các tuyến đường không xác định nhập cảnh.

+ Sinh trong năm 2011:35 cháu.

+ 2010 cháu: 40 b...

+ Sinh năm 2008: các tuyển dụng của trẻ định Phường Mai phòng trong tổ 5.9. 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 51, 53, 54 học theo quyết định không có 22/QĐ-UBND ngày 2012-8/28/2012 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội.

3. đăng ký lịch trình:

Từ ngày 1 tháng 8 năm 2013 để tháng năm 2013/15/07: học chơi phụ huynh hồ sơ để liệt kê và trở về lĩnh vực trong đó:

+ Nhập học để phát hành hồ sơ 1/7/2013 2008

+ Nhập học 3/7/2012 phát hành hồ sơ vào năm 2010

+ Nhập học để phát hành ghi lại 5/7/2012 năm 2011

-Từ 25/7 tới 7/31/2012: thông báo danh sách cho các sinh viên mới trong lớp.

4. quy định về đăng ký hồ sơ:

-Ứng dụng

-Bản sao của giấy khai sinh (với bản gốc để nhóm)

-Các gia đình ảnh (gắn liền với bản gốc cho tương phản), hoặc các cuộc hẹn đã hoàn thành các thủ tục để nhập ngôi nhà của huyện hoặc giấy chứng nhận cư trú trong khu vực của công an.
tuyển sinh trung cấp mầm non


III. ỨNG DỤNG

1. điều tra của một đội quân trẻ:
Trẻ em địa phương tổ chức. Báo cáo bản dịch Mai Phường nhập học kế hoạch phù hợp với các điều kiện của trường và dưới sự hướng dẫn của Ban giáo dục.

2. thành lập Hội đồng quản trị của nhập học:
Nhập học đồng bao gồm một học, Liên đoàn thương mại, đại diện cho BCH BCH đoàn, quan chức chính phủ, các Phó thị trưởng, TTND chuyên nghiệp.

3. chỉ định nhiệm vụ để đồng chí trên tàu của đăng ký:
-Tổng Giám đốc: h Vũ Ngọc dự.

-Hiện đại hóa tiểu ban y tế, tiểu ban giám sát: d/c Nguyễn Lê Thúy hành, Nguyễn ánh.

-Công cộng Ban tư vấn: Nguyễn thị huyền Le Lào, Nguyễn thị Thu Giang.

-Trực tiếp từ tuyển sinh tiểu ban: thêm hào thị lê, Lê thị Kim Dung.

-Rõ ràng việc gán các trách nhiệm của mỗi cá nhân và các tiểu ban của Hội đồng quản trị của nhập học.

+ Tiểu ban logistics: Chuẩn bị để hiện đại hóa bác sĩ, phòng tuyển sinh, tuyển dụng, tuyển sinh hồ sơ của...

+ Tiểu ban giám sát: kiểm tra việc thực hiện của nhập học (ứng dụng gốc, làm cho một danh sách các học sinh trong lớp)

+ Trực tiếp tuyển sinh tiểu ban: chơi hồ sơ, xác nhận, kiểm tra hồ sơ, làm cho một danh sách các sinh viên trong các lớp học.

+ Ủy ban phụ: nhiệm vụ câu hỏi, làm rõ của mô hình trường "cung cấp dịch vụ giáo dục chất lượng cao," học phí tăng... nếu cha mẹ không biết.

-Tổ chức đào tạo cho các thành viên của Hội đồng quản trị nhập học cho KH của nhập học, kỹ năng giao tiếp để hành xử trong sự mộ binh.

4. đăng ký thông báo kế hoạch:

Tiết lộ các on-line đăng ký, tiêu chuẩn nhập học, quy định về kỷ lục... trong bản dịch Mai phường, Phường đài phát thanh loa, bảng thông tin và trang Web trường từ 6/15/2013.

5. tổ chức tuyển sinh:
học trung cấp mầm non


-Những người đứng đầu thêm hiện đại hóa y tế tiểu ban chuẩn bị các điều kiện đăng ký: Phòng, để hiện đại hóa hồ sơ y tế, bảng và

Các bài khác cùng chuyên mục: