thông báo tuyển sinh


"Kỳ vọng mẫu giáo Formal 2.3 Đại học"
nguyện vọng 2 cao đẳng mầm non


Vào đại học quá trình kiểm tra NURSERY của I.
- Mục tiêu đào tạo tuyển sinh mẫu giáo của các cơ sở của các trường đại học của chính phủ của Cao đẳng Sư phạm giáo viên thông báo trung tâm của lối vào đại học cấp hệ thống kiểm tra như sau:
1.NGANH nhập học:


Cao đẳng Sư phạm mẫu giáo và chính thức
2. Hình thức tuyển sinh


Nhập học, D1 của tất cả các trường đại học, các trường đại học năm 2015, khối lượng M thí sinh
Khối M là: thí sinh nhập học đạt hơn 16 điểm. Đại học mầm non.
D1: nhập học được chơi số điểm của toán học trên 16 điểm + văn bản, thêm một cuộc thi tài năng chuyên nghiệp
3.DOI ứng viên


Nhập học, D1 của tất cả các trường đại học, các trường đại học năm 2015, khối lượng M thí sinh
Khối M: nhập học thí sinh đã đạt hơn 16 điểm
D1: nhập học được chơi số điểm của toán học trên 10 điểm + văn bản, thêm một cuộc thi tài năng chuyên nghiệp
4. SET PROFILE nghiệp
Khối lượng điểm M + thư pháp, D1 gốc


5. Học phí:
cao đẳng mầm non


Theo nghị định số 2010 分 の 49 / NĐ-CP, 2010 年 5 月 14 ngày chính phủ 05
Sinh viên chính sách 6. thù lao


Họ cung cấp cho các chi phí tổng thể của nghiên cứu theo quy định của nhà nước tại thời điểm nhập viện đến 100% của khoản vay
Các sinh viên sau khi tốt nghiệp về nghề nghiệp chính thức
Kết nối xây dựng VLVH · Cao đẳng, Đại học, các hệ thống chính hoặc hệ thống công nghiệp chuyên ngành
7. Học phí:


Theo nghị định số 2010 分 の 49 / NĐ-CP, 2010 年 5 月 14 ngày chính phủ 05
Sinh viên chính sách 8. thù lao


Họ, phù hợp với các quy định của nhà nước tại thời điểm nhập học, cung cấp cho các trường mầm non của toàn bộ các trường đại học có giá 100% của khoản vay tại Hà Nội
Các sinh viên sau khi tốt nghiệp về nghề nghiệp chính thức
Kết nối xây dựng VLVH · Cao đẳng, Đại học, các hệ thống chính hoặc hệ thống công nghiệp chuyên ngành
Nhận 9.THOI RECORDS thời gian


Đại học giáo dục mầm non: Các trường mở lớp tập huấn của một vài tháng đến 3, 7, 9 năm 2015.Hien trong lớp có March
Và bây giờ 10.DANG UP cho các học sinh nhập học lâu đời nhất

Các bài khác cùng chuyên mục: