THÔNG BÁO
trung cấp mầm non


Trình độ chuyên môn của các thành viên trong năm 2015


"Hệ Trung cấp mầm non"


Như Quy định số 06/2006 quyết định của Dạy nghề Giáo dục / QĐ-BGDĐT 3 17 Tháng Năm 2006, được sửa đổi, bổ sung theo Quyết định số 08/2007 / QĐ-BGD & ĐT ngày 06 và 04 tháng năm 2007 hướng dẫn nhập học vào môi trường chuyên nghiệp Bộ 2015cua Giáo dục và Đào tạo;
Theo quy định của một trường đào tạo, cao đẳng, đại học ban hành theo Quyết định số 42/2008 / QĐ-BGDĐT 07 ngày 28 tháng năm 2008, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Theo Thông báo số 91 / TB-BGDĐT ngày 03 03 2014 ghi nhận 2.015 tiêu chuẩn nhập cảnh của Bộ Giáo dục và Đào tạo,
Các giáo viên trung bình để ý một người chuyên nghiệp được công nhận ở cấp độ trung gian trong năm 2015, như sau:
1.NGANH NHẬP HỌC:


Tuyển sinh mầm non Trung cấp
MẪU 2. TUYỂN SINH


Trong bảng điểm, và kiểm tra các kỹ năng cơ bản (bao gồm cả nhà hát tự chọn và tài liệu đọc diễn cảm)
Các ứng cử viên tài năng chạy khối lượng M của kỳ thi tuyển sinh Công giáo Trung ương vào năm 2015, được coi là đôi khi tài năng
3. Ứng viên


Học sinh tốt nghiệp trung học, làm giàu văn hóa
Những sinh viên chưa hoàn thành trung học, nhưng
bằng tốt nghiệp trung học
4. HỒ SƠ TUYỂN SINH


Biên bản kiểm tra chuyên môn đăng ký trong năm 2015 (theo mẫu của Bộ Giáo dục và đào tạo quy định).
Bảng điểm, bản sao các văn bằng, chứng chỉ học (học sinh không đậu trường để kết thúc 12 ứng viên được đề cử bởi một chương trình chứng chỉ sau đại học, cơ sở vật chất trường học).
Những hình ảnh kích thước 04 4cmx6cm (tên, ngày tháng năm sinh và nền), 02 phong bì có dán tem.
miễn phí 5.HOC
sư phạm mầm non


Theo Nghị định số 49/2010 / NĐ-CP ngày 14 Tháng 5 năm 2010, Chính phủ 05
Thời gian đào tạo 6.THOI


Các cơ sở đã nghiên cứu bằng tốt nghiệp là 30 tháng
Bằng tốt nghiệp trung học (hoặc tương đương), thời gian đào tạo 20 tháng
Bằng tốt nghiệp để kiểm tra mức độ đầu vào, trong khi giáo dục đại học là 10 tháng.
7. Chính sách đãi ngộ của sinh viên


Họ cung cấp 100% chi phí nghiên cứu về các khoản cho vay được nhận bởi nhà nước
Sinh viên sau khi tốt nghiệp đại học chính quy, chuyên nghiệp
Được xây dựng để kết nối các hệ thống hoặc hệ thống VLVH Cao đẳng, Đại học và ngành công nghiệp chuyên ngành
Hiện nay ghi 8.THOI GÓP Ý


Mầm non: Các trường đã được mở ra một vài tháng đào tạo trong lớp học 2015.Hien 1,2,3,4,5 năm vào tháng Hai
ENTER NGAY ĐỂ 9.DANG lâu đời nhất

Các bài khác cùng chuyên mục: