xem ra


Tuyển sinh Trung cấp chuyên nghiệp năm 2015
trung cấp mầm non


"Hệ Trung cấp mầm non"


Theo quy định, tuyển sinh trung cấp chuyên nghiệp và số 06/2006 / QĐ-tháng BGDDT17200651, chỉnh sửa, thêm / QĐ 08/2007 BGDDT0620074.5 giáo dục nghề nghiệp quyết định cuối cùng ngày hôm nay, 2015cua đào tạo phong cách;
Theo quyết định 42/2008 tóc / QĐ-BGDDT2853335 07-ngày 08 tháng 1 ○○ hai nguyên tắc cơ bản liên quan đến giáo dục dạy nghề, cao đẳng, đại học, giáo dục và đào tạo;
Số 91 thông qua giáo dục và tuyển sinh đào tạo mục tiêu BGDDT03 thông báo / TB-2014 đăng ký ngày 3 tháng 1 năm 2015,
Thông tin cụ thể tập trung vào năm 2015, như sau:
1.NGANH Vé:


Tuyển sinh trung cấp mầm non
2. Vé


Bảng điểm, và kiểm tra các kỹ năng cơ bản (bao gồm tài liệu và biểu diễn sân khấu là không bắt buộc)
Dạy cuộc thi tài năng chính thức loại ứng cử viên M được coi là trung bình, 2015 K, không có cạnh tranh tài năng
3. Ứng viên


Học sinh tốt nghiệp trung học, văn hóa
Những sinh viên chưa tốt nghiệp trung học, nhưng
Học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở
4. Nhập học Ghi
sư phạm mầm non


2015 kỳ thi chuyên nghiệp (theo hình thức giáo dục và đào tạo, điều tiết giao) đăng ký cá nhân.
Công chứng bảng điểm trung học (sinh viên tốt nghiệp đại học để làm việc trong các trường học, trung học cơ sở 12 ứng cử viên để hoàn tất quá trình cấp giấy chứng nhận).
Kích thước ảnh 044cmx6cm (Nhật sinh ra và nền), 02 phong bì trở lại.
miễn phí 5.HOC


Theo chính phủ 49/2010 / NĐ-CP05201051111 14 Tháng một nghị định
Thời gian đào tạo 6.THOI


Nhà máy có một bằng tốt nghiệp trung học trong 30 tháng
Bằng tốt nghiệp trung học (hoặc tương đương), thời gian đào tạo 20 tháng
Cấp giấy chứng nhận thi Diploma và giai đoạn đào tạo 10 tháng làm việc chuyên nghiệp.
7. Học sinh chính sách đãi ngộ


Họ cung cấp 100% các khoản vay, chịu toàn bộ chi phí của giáo dục quốc dân
Học sinh trung học và các bài nói chung
Tòa nhà được kết nối với VLVH các trường cao đẳng, trường đại học và các ngành công nghiệp, đặc biệt là các hệ thống hoặc hệ thống
8.THOI kỷ lục


Mẫu giáo: trong tháng, tháng đầu tiên của đào tạo 1,2,3,4,52015.Hien
Bây giờ 9.DANG UP mục cổ nhất

Các bài khác cùng chuyên mục: