THÔNG BÁO


Trên Tuyển sinh Trung cấp chuyên nghiệp năm 2015
trung cấp mầm non


"Hệ Trung cấp mầm non"


Căn cứ Quy chế tuyển sinh trung cấp chuyên nghiệp theo Quyết định số 06/2006 / QĐ-BGDĐT ngày 03 Tháng 5 17 năm 2006, đã được sửa đổi, bổ sung theo Quyết định số 08/2007 / QĐ-BGDĐT ngày 06 tháng năm 4, 2007 và tuyển sinh trung học ở chuyên nghiệp hướng dẫn 2015cua Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Căn cứ các quy định của liên kết đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học ban hành kèm theo Quyết định số 42/2008 / QĐ-BGDĐT 07 ngày 28 tháng năm 2008, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Căn cứ Thông báo số 91 / TB-BGDĐT ngày 03 03 2014 2015 để đăng ký chỉ tiêu tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo,
Trung học Sư phạm Cao đẳng công bố trình độ trung cấp chuyên nghiệp tuyển sinh năm 2015 như sau:
1.NGANH NHẬP HỌC:


Tuyển sinh Trung cấp mầm non
MẪU 2. TUYỂN SINH


Trong bảng điểm và kiểm tra các kỹ năng cơ bản (bao gồm cả nhà hát tự chọn và các vấn đề đọc diễn cảm)
Các ứng cử viên tài năng M thực hiện khối của giáo viên chính thức kỳ thi tuyển sinh đại học tại Central College vào năm 2015 được coi là trường mẫu giáo trung gian, không phải là một cuộc thi tài năng
3. Ứng viên


Những sinh viên đã tốt nghiệp trung học, làm giàu văn hóa
Những sinh viên chưa tốt nghiệp trung học nhưng
Học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở
4. HỒ SƠ TUYỂN SINH


Hồ sơ đăng ký thi đấu chuyên nghiệp vào năm 2015 (theo mẫu của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định).
Bảng điểm, bằng tốt nghiệp trung học bản sao có công chứng (chương trình chứng nhận không phải sinh viên thông qua các trường trung học để submit hoàn thành 12 ứng cử viên do tốt nghiệp trung học cơ sở, trường trung học).
Hình ảnh kích thước 04 4cmx6cm (họ tên, ngày tháng năm sinh và nền), 02 phong bì có dán tem.
miễn phí 5.HOC
sư phạm mầm non


Theo Nghị định số 49/2010 / NĐ-CP ngày 14 tháng 5 2010 của Chính phủ 05
ĐÀO TẠO THỜI GIAN 6.THOI


Các cơ sở có một bằng tốt nghiệp trung học là 30 tháng
Bằng tốt nghiệp trung học (hoặc tương đương), thời gian đào tạo 20 tháng
Diploma đồng nghiệp chuyên nghiệp kỳ thi tuyển sinh được công nhận trình độ nghề ở bậc đại học, thời gian đào tạo 10 tháng.
7. Học sinh chính sách đãi ngộ


Họ cung cấp 100% chi phí đầy đủ các quy định nhà nước học tập cho vay để nhập học
Sinh viên tốt nghiệp với một thứ thường xuyên
Xây dựng kết nối với hệ thống chính hoặc hệ thống VLVH Cao đẳng, Đại học và ngành công nghiệp chuyên ngành
THỜI GIAN NHẬN HỒ SƠ 8.THOI


Trường Mẫu giáo: Nhà trường mở đào tạo vài tháng 1,2,3,4,5 năm 2015.Hien trong lớp trong tháng
9.DANG UP CHO HỌC GHI DANH NGHIỆP sớm nhất

Các bài khác cùng chuyên mục: