THÔNG BÁO
tuyển sinh trung cấp mầm non


Trên một mức độ chuyên nghiệp tuyển sinh năm 2015


"Mầm non thường"


Theo các quy định về việc tổ chức tuyển sinh học nghề trong Phụ lục của Quyết định số 06/2006 / QĐ-BGDĐT ngày 03 tháng 5 năm 2006, bởi vì 17 được sửa đổi theo Quyết định số 08/2007 / QĐ 6 -BGDDT 04 tháng 5, và trong năm 2007 và lãnh đạo chuyên nghiệp 2015cua giữa giáo dục và đào tạo;
Theo Quy chế được đào tạo chuyên nghiệp doanh trung, cao đẳng, đại học ban hành Quyết định số 42/2008 / QĐ-BGDĐT 07 28 tháng 5 năm 2008, Bộ trưởng Bộ giáo dục và đào tạo;
Theo thông báo số 91 / TB-BGDĐT ngày 03 03 2014 2015 để đăng ký nhiệm tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo,
Giáo viên Đại học Tuyển sinh Thông báo Hải Dương có nghề nghiệp, trong năm 2015 như sau:
1.NGANH NHẬP HỌC:


Ứng dụng hệ thống chính trị Trung cấp trẻ em.
FORM thứ hai


Bảng điểm và kiểm tra các kỹ năng cơ bản (bao gồm cả nhà hát tự chọn và tài liệu đọc diễn cảm)
Các ứng cử viên cạnh tranh M tài để phục vụ các kỳ thi tuyển sinh đại học ở trường trung học sư phạm chính quy năm 2014. Người ta tin rằng khi còn trẻ, không tài năng
3. Ứng viên


Những sinh viên đã hoàn thành giáo dục trung học, làm giàu văn hóa
Những sinh viên chưa hoàn thành trung học, nhưng
Sinh viên tốt nghiệp từ các trường trung học
TUYỂN PROFILE SET 4


Hồ sơ của một cuộc thi chuyên nghiệp đăng ký trong năm 2014 (theo mẫu của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định).
Bảng điểm, bản sao công chứng bằng tốt nghiệp trung học (học sinh đã không nhận được thông qua các trường trung học, gửi một chương trình chứng nhận toàn diện cho 12 ứng viên tốt nghiệp từ các trường trung học, trường trung học).
Hình ảnh kích thước 04 4cmx6cm (họ và tên, ngày tháng năm sinh và nền), 02 phong bì dán tem.
miễn phí 5.HOC
học trung cấp mầm non


Theo Nghị định số 49/2010 / NĐ-CP ngày 14 Tháng 5 năm 2010 của Chính phủ về 05
ĐÀO TẠO THỜI GIAN INTERMEDIATE SCHOOL ươm 6.THOI


Các cơ sở của SSS là 30 tháng
Bằng tốt nghiệp trung học (hoặc tương đương), thời gian đào tạo 20 tháng
Tốt nghiệp đại học chuyên gia đầu vào, học sinh khác nhận được bằng cấp chuyên môn ở cấp đại học, thời gian đào tạo 10 tháng.
7. Học sinh chính sách đãi ngộ
học trung cấp mầm non tại hà nội
Họ cung cấp 100% tín dụng cho tất cả các chi phí của giáo dục trong các quy định của chính phủ tiếp nhận
Sinh viên tốt nghiệp với một trường trung học thường xuyên
Kiểm tra hệ thống hoặc hệ thống VLVH đẳng, đại học và ngành công nghiệp chuyên ngành
Nhận hồ sơ 8.THOI


Hệ thống giáo dục mầm non ở Việt Nam: Trường được mở một vài tháng huấn luyện ở 2015.Hien 1,2,3,4,5 năm trong lớp đó tháng năm
9.DANG ở trường trước khi là người đầu tiên


[Liên-form-7 404 "Not Found"]
Điện thoại: 0978.430.888


Điện thoại: 04.6675.5069 - 04.6675.5068
Để biết thêm thông tin, xin vui lòng liên hệ: Phòng Giáo dục, Quận Hải Dương một mình biz Đại học Sân Khấu Nghệ thuật Văn hóa Hà Nội Film Mai Dịch - Cầu Giấy - Hà Nội.

Các bài khác cùng chuyên mục: