THÔNG BÁO
trung cấp mầm non


Trên một mức độ chuyên nghiệp tuyển sinh năm 2015


"Giáo dục mầm non thường"


Theo Quy chế tổ chức tuyển sinh học của giáo dục nghề nghiệp trong các Phụ lục của Quyết định số 06/2006 / QĐ-BGDĐT ngày 03 tháng năm năm 2006, bởi vì 17 được sửa đổi theo Quyết định số 08/2007 / QĐ-BGDĐT ngày 06 tháng năm 4, 2007, và được chuyên nghiệp 2015cua lãnh đạo giữa giáo dục và đào tạo;
Theo Quy chế đào tạo trung cấp chuyên nghiệp liên thông, cao đẳng, đại học ban hành Quyết định số 42/2008 / QĐ-BGDĐT 07 28 tháng 5 năm 2008, Bộ trưởng Bộ giáo dục và đào tạo;
Theo thông báo số 91 / TB-BGDĐT ngày 03 03 2014 2015 để đăng ký chỉ tiêu tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo,
Giáo viên Đại học Tuyển sinh Thông báo Hải Dương vừa chuyên nghiệp năm 2015 như sau:
1.NGANH NHẬP HỌC:


Hệ thống chính trị Trung cấp Entries trẻ em.
FORM thứ hai


Bảng điểm và kiểm tra các kỹ năng cơ bản (bao gồm cả nhà hát tự chọn và tài liệu đọc diễn cảm)
Các ứng cử viên cạnh tranh M khối tài phục vụ cho kỳ thi đại học ở trường trung học sư phạm chính quy năm 2014. Người ta tin rằng khi còn trẻ, không tài năng
3. Ứng viên


Những sinh viên đã hoàn thành giáo dục trung học, làm giàu văn hóa
Những sinh viên chưa hoàn thành trung học, nhưng
Sinh viên tốt nghiệp từ các trường trung học
TUYỂN PROFILE SET 4
sư phạm mầm non


Hồ sơ của một cuộc thi chuyên nghiệp đăng ký trong năm 2014 (theo mẫu của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định).
Các bảng điểm, bản sao được chứng nhận trường trung học của văn bằng (học sinh đã không được thông qua trường trung học, gửi các chương trình chứng nhận hoàn chỉnh cho 12 ứng viên tốt nghiệp từ các trường trung học, trường trung học).
Hình ảnh kích thước 04 4cmx6cm (họ và tên, ngày tháng năm sinh và nền), 02 phong bì dán tem.
Miễn phí 5.HOC


Theo Nghị định số 49/2010 / NĐ-CP ngày 14 Tháng 5 năm 2010 của Chính phủ 05
ĐÀO TẠO THỜI GIAN INTERMEDIATE SCHOOL ươm 6.THOI


Các cơ sở của SSS là 30 tháng
Bằng tốt nghiệp trung học (hoặc tương đương), thời gian đào tạo 20 tháng
Diploma với đầu vào chuyên gia, học sinh khác nhận bằng cấp nghề nghiệp ở cấp đại học, thời gian đào tạo 10 tháng.
7. Học sinh chính sách đãi ngộ


Họ cung cấp 100% các khoản vay cho toàn bộ chi phí của giáo dục trong các quy định của chính phủ tiếp nhận
Sinh viên tốt nghiệp với một trường trung học thường xuyên
Kiểm tra hệ thống hoặc hệ thống VLVH Cao đẳng, Đại học và ngành công nghiệp chuyên ngành
Nhận hồ sơ 8.THOI
tuyển sinh trung cấp mầm non


Hệ thống giáo dục mầm non ở Việt Nam: Trường được mở một vài tháng huấn luyện ở 2015.Hien 1,2,3,4,5 năm trong lớp rằng trong tháng
9.DANG tại trường trước khi là người đầu tiên


[Liên-form-7 404 "Not Found"]
Điện thoại: 0978.430.888


Điện thoại: 04.6675.5069 - 04.6675.5068
Để biết thêm thông tin, xin vui lòng liên hệ: Phòng Giáo dục, Hải Dương huyện một mình biz Đại học Sân Khấu Nghệ thuật Văn hóa Hà Nội Film Mai Dịch - Cầu Giấy - Hà Nội.

Các bài khác cùng chuyên mục: