THẬN TRỌNG
trung cấp mầm non


Ở cấp độ chuyên nghiệp, nhận được 2015


"Early Childhood ngành giáo dục thường xuyên"


Thay đổi và 082.007 / QĐ-BGD & ĐT ngày 06 ngoài các nghiệp vụ trung đăng ký theo quy định, số quyết định 06/2006 / QĐ-BGDĐT ngày 03 tháng 5 17, 2006, ngoài các Bộ Giáo dục và Đào tạo 2015cua 04 Tháng năm 2007, và những năm trung bình của các quy trình nghiệp vụ;
28 tháng năm 2008 theo Quyết định số 422.008 / QĐ-BGDĐT liên kết đào tạo cho 07 trung cấp chuyên nghiệp, Quy chế đại học, căn cứ vào các trường đại học, Bộ trưởng Bộ giáo dục và đào tạo;
Theo Lưu ý số 91/2014 03 tháng của năm 2015, Bộ Giáo dục và Đào tạo là một TB-03 chỉ tiêu tuyển sinh BGDĐT đăng ký,
Trong năm 2015, mức trung bình của các chuyên nghiệp tuyển sinh Cao đẳng Sư phạm Hải Dương thông báo như sau:
1NGANH NHẬP HỌC:


Nursery hệ thống nhập học tạm thời.
MẪU 2. CHẤP NHẬN


(Lựa chọn, trong đó có vấn đề đọc sách sân khấu và biểu cảm) bảng điểm và kiểm tra kỹ năng cơ bản Horse
Năm 2014 là một trung gian ở trường mẫu giáo, cuộc thi tài năng đã được chấp nhận vào đại học thí sinh thi tài năng cuộc thi chính thức sư phạm Central College là một khối M
3. Ứng viên


Học sinh tốt nghiệp trung học, làm giàu văn hóa
Những học sinh không tốt nghiệp trung học, nhưng
Học sinh tốt nghiệp trung học
4. SET TUYỂN PROFILE


Hồ sơ (Bộ Giáo dục và Đào tạo theo hình thức quy định) là kỳ thi chuyên nghiệp vào năm 2014.
Bảng điểm, bản sao có công chứng bằng tốt nghiệp trung học (không phải là một chương trình chứng nhận cho học sinh trung học, tốt nghiệp trung học, 12 ứng viên nộp vào cuối của trường nhỏ đến nay).
02 phong bì dán tem (ghi rõ họ tên, ngày tháng năm sinh và background) 04 4cmx6cm kích thước hình ảnh.
5HOC miễn phí
sư phạm mầm non


Theo Nghị định số 492010 / NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010, Chính phủ 05
ĐÀO TẠO THỜI GIAN 6THOI INTERMEDIATE SCHOOL NURSERY


30 tháng, nơi có một bằng tốt nghiệp trung học
bằng tốt nghiệp trung học (hoặc tương đương), thời gian đào tạo 20 tháng
kỳ thi tuyển sinh dạy nghề trình độ cao đẳng cho việc công nhận của các đồng nghiệp chuyên nghiệp bằng tốt nghiệp trung gian, và thời gian đào tạo 10 tháng.
7. Sinh viên chính sách đãi ngộ


Sau đó, họ nhận được một khoản tín dụng 100% cho tất cả các chi phí học tập các quy tắc
Chính thức sinh viên cao học chuyên nghiệp sau khi tốt nghiệp
VLVH Đại học và chuyên ngành công nghiệp xây dựng kết nối hệ thống chính hoặc các hệ thống
THỜI GIAN NHẬN HỒ SƠ 8THOI
học trung cấp mầm non


Hệ thống trường mầm non ở Hà Nội: 1,2,3,4,5 năm lớp học 2015Hien trong tháng Hai, đã có một vài tháng đào tạo
9DANG NGHIỆP UP CHO HỌC NHẬP đầu


[Liên-form-7 404 "Not Found"]
Điện thoại: 0978.430.888


Điện thoại: 04.6675.5069 - 04.6675.5068

Các bài khác cùng chuyên mục: