THÔNG BÁO
trung cấp mầm non


Tuyển sinh TRUNG CẤP TIỂU Giáo viên chuyên nghiệp năm 2015.


Theo các quy tắc áp dụng cho các trường chuyên nghiệp số 06/2006 / QĐ-BGDĐT 03 ngày 17 tháng 5 năm 2006, cũng như những thay đổi và bổ sung số 08/2007 / QĐ-BGD & ĐT ngày 06 ngày 04 5 2007, hướng dẫn trung bình hàng năm cho giáo dục chuyên nghiệp và học hỏi từ 2015cua.
Theo quy định của các chuyên nghiệp, cao đẳng, trung học, đại học ban hành định số 42/2008 / QĐ-BGDĐT 07 ngày 28 tháng 5 năm 2008, Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Theo báo cáo, 91 / TB-BGDĐT ngày 03 03 2014 đã được đăng ký trong năm 2015, chỉ tiêu tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo,
Hải Dương Cao đẳng tuyển dụng giáo viên báo cáo rằng trong năm 2015. Giá trung gian. Như sau:
Nhập học 1.NGANH:


TRUNG CẤP TIỂU hệ thống của giáo viên nhà nước.
MẪU 2. TUYỂN SINH


Các bảng điểm và kiểm tra các kỹ năng cơ bản (bao gồm cả nhà hát và đọc diễn cảm của quá trình bầu cử)
Thí sinh cần có một cuộc thi tài năng block m Thượng Hải Dương Đại học Cao đẳng năm 2014 giáo viên trường tiểu học INTERMEDIATE SCHOOL, không phải là một cuộc thi tài năng.
3. Ứng viên


Những sinh viên đã tốt nghiệp trung học, làm giàu văn hóa
Những sinh viên chưa hoàn thành trung học, nhưng
Học sinh tốt nghiệp trung học
4. SET TUYỂN PROFILE
sư phạm mầm non


Hồ sơ đăng ký thi đấu chuyên nghiệp vào năm 2014 (theo mẫu quy định của giáo dục và đào tạo).
Bản sao của bản sao có công chứng bằng tốt nghiệp trung học (học sinh trung học đã không hoàn thành chương trình cấp giấy chứng nhận, 12 ứng viên tốt nghiệp từ trường trung học, trường trung học).
04 4cmx6cm kích thước hình ảnh (tên, ngày tháng năm sinh và background) 02 phong bì có dán tem.
Miễn phí 5.HOC


Theo phía đông 49/2010 / NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 05
ĐÀO TẠO THỜI GIAN 6.THOI


Chương trình có một bằng tốt nghiệp trung học 30 tháng
Bằng tốt nghiệp trung học (hoặc tương đương), thời gian đào tạo là 20 tháng.
Bằng tốt nghiệp là một đối tác đại học kỳ thi tuyển sinh được công nhận trình độ chuyên môn, đào tạo trong vòng 10 tháng.
7. Học sinh chính sách đãi ngộ
tuyển sinh trung cấp mầm non


Họ cung cấp 100% giá trị khoản vay trong nghiên cứu của nhà nước quy định sau khi nhập viện
Học sinh hoàn tất văn bằng của nghề thủ công
Xây dựng hệ thống liên quan đến các hệ thống hoặc VLVH Công nghiệp Cao đẳng và Đại học
Hiện 8.THOI một tài liệu được nhận,


Giáo viên TRUNG CẤP NHÀ NƯỚC. Nhà trường đã được mở một vài tháng đào tạo 1,2,3,4,5 năm 2015.Hien
TRƯỜNG nhập 9.DANG sớm nhất

Các bài khác cùng chuyên mục: