Thông báo tuyển sinh mong muốn 2.3 COLLEGE trường tiểu học
cao đẳng mầm non


Đại học lối vào kiểm tra I. Mệnh đề PRIMARY KEY
- Dựa trên các chủ đề của đào tạo đăng ký của kỳ thi tuyển sinh đại học giáo viên chính phủ Hải Dương thông báo hệ thống Cao đẳng Sư phạm cấp trong các cách sau đây:
1.NGANH nhập học:


Tiểu học Giáo viên Cao đẳng chính quy
2. Hình thức tuyển sinh


Khối lượng nhập học trong năm 2014 M, tất cả các trường đại học D1, Đại học của thí sinh:
Khối M: nhập học thí sinh đã đạt hơn 16 điểm
D1: nhập học được chơi số điểm của toán học trên 10 điểm + văn bản, thêm một cuộc thi tài năng chuyên nghiệp
3.DOI ứng viên


2 trường đại học lớn ở các nguyện vọng nghề nghiệp: Đại học nhập học thi khối M, trong D1,2014 năm của tất cả các trường đại học:
3 trường đại học lớn ở các nguyện vọng nghề nghiệp: Khối M: thí sinh nhập học đạt hơn 16 điểm
D1: nhập học được chơi số điểm của toán học trên 10 điểm + văn bản, thêm một cuộc thi tài năng chuyên nghiệp
4. SET PROFILE nghiệp
Khối lượng điểm M + thư pháp, D1 gốc
cao đẳng tiểu học


5. Học phí:


Theo nghị định số 2010 分 の 49 / NĐ-CP, 2010 年 5 月 14 ngày chính phủ 05
Sinh viên chính sách 6. thù lao


Họ cung cấp cho các chi phí tổng thể của nghiên cứu theo quy định của nhà nước tại thời điểm nhập viện đến 100% của khoản vay
Các sinh viên sau khi tốt nghiệp về nghề nghiệp chính thức
Kết nối xây dựng VLVH · Cao đẳng, Đại học, các hệ thống chính hoặc hệ thống công nghiệp chuyên ngành
7. Học phí:
cao đẳng sư phạm mầm non


Theo nghị định số 2010 分 の 49 / NĐ-CP, 2010 年 5 月 14 ngày chính phủ 05
Sinh viên chính sách 8. thù lao


Họ cung cấp cho các chi phí tổng thể của nghiên cứu theo quy định của nhà nước tại thời điểm nhập viện đến 100% của khoản vay
Các sinh viên sau khi tốt nghiệp về nghề nghiệp chính thức
Kết nối xây dựng VLVH · Cao đẳng, Đại học, các hệ thống chính hoặc hệ thống công nghiệp chuyên ngành
Nhận 9.THOI RECORDS thời gian


Trường tiểu học Cao đẳng Sư phạm của trung gian: Các trường mở lớp tập huấn của một vài tháng đến 1, 2, 3, 4 năm 2015.Hien trong một lớp học trong tháng Hai
Và bây giờ 8.DANG UP ký học lâu đời nhất

Các bài khác cùng chuyên mục: