THẬN TRỌNG
trung cấp mầm non


Nhận được một giáo viên trường tiểu học trung học chuyên nghiệp năm 2015


Phù hợp với việc giáo dục kỹ thuật và dạy nghề đã được kèm theo quyết định № 06/2006 / QĐ-BGDĐT ngày 17 tháng 3 tháng năm 2006, được sửa đổi theo quyết định № 08/2007 / QĐ-BGD & ĐT ngày 04 tháng 06 ngày 5 năm 2007, và nhận giữa các độ tuổi chuyên nghiệp Hướng dẫn Bộ 2015cua Giáo dục và Đào tạo;
Phù hợp với các quy định của hợp tác giáo dục môi trường chuyên nghiệp, Cao đẳng, Đại học, được công bố trong các quyết định № 42/2008 / QĐ-BGDĐT ngày 28 tháng bảy мая 2008, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Phù hợp với tin nhắn, № 91 / TB-BGDĐT ngày 3 tháng 3 năm 2014 đã được đăng ký vào năm 2015, mục tiêu của Bộ Giáo dục và Đào tạo,
Thông báo cho giáo viên tuyển sinh Cao đẳng Hải Dương trung bình trong năm 2015 như sau:
Công nhận 1.NGANH:


Các hệ thống của giáo viên trường tiểu học với sự trung gian của chính phủ.
Mẫu 2. Nhập học


Trên bảng điểm và kiểm tra các kỹ năng cơ bản (bao gồm cả nhà hát tự chọn và đọc diễn cảm của vụ án)
Ứng viên tài năng khối M trong kỳ thi tuyển sinh đại học của các trường đại học đào tạo giáo viên chính thức tại Hải Dương 2.014 giáo viên tiểu học, không phải tài năng cuộc thi
3. Ứng viên


Học sinh tốt nghiệp trung học, làm giàu văn hóa
Các sinh viên đã phải bỏ học cao, nhưng
Sinh viên tốt nghiệp từ các trường trung học
PROFILE 4. Set Career


Hồ sơ đăng ký thi đấu chuyên nghiệp vào năm 2014 (đại diện của Bộ Giáo dục và Luật).
Bảng điểm, bằng tốt nghiệp trung học bản sao có công chứng (học sinh không thể để cung cấp một chương trình chứng nhận hoàn thành 12 ứng viên nộp vào cuối của trường trung học, trường trung học).
04 4cmx6cm kích thước hình ảnh (với tên đầy đủ, ngày sinh và nền), 02 phong bì có dán tem.
Miễn phí 5.HOC
sư phạm mầm non


Theo Nghị định 49/2010 № / NĐ-CP ngày 14 tháng năm năm 2010, chính phủ 05
Thời gian đào tạo 6.THOI


Công ty bằng tốt nghiệp trung học là 30 tháng
Một bằng tốt nghiệp trung học (hoặc tương đương) thời gian đào tạo 20 tháng
Văn bằng trình độ chuyên môn với các đồng nghiệp để nhận ra mức độ đầu vào của độ đại học chuyên môn, và thời gian đào tạo 10 tháng.
7. Học sinh chính sách đãi ngộ


Họ cung cấp cho 100% của tất cả các khoản vay đào tạo tốn kém cho nhà nước quy định nhập học
Học sinh vào cuối thường xuyên thứ
Được thiết kế để kết nối với các hệ thống máy chủ hoặc VLVH vào các trường cao đẳng, trường đại học và các ngành chuyên môn khác
8.THOI việc chuẩn bị hồ sơ
học trung cấp mầm non


Đối với giáo viên tiểu học: Trường mở một vài tháng huấn luyện ở 1,2,3,4,5 2015.Hien năm trong các lớp học trong tháng Hai
Bây giờ nhập các nghiên cứu khoa học đầu tiên 9.DANG

Các bài khác cùng chuyên mục: