Thông báo chấp nhận TRUNG CẤP
Trung Cấp y


"Các bác sĩ của ngành điều dưỡng."


Theo Quy chế tỷ lệ nhập học trường trung học nghề làm phụ lục Nghị quyết số 06/2006 / QĐ-BGDĐT 3 مايو 172 006, được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 08/2007 / QĐ-BGD & ĐT ngày 06 4 مايو 2007 hướng dẫn thu năm giữa chuyên nghiệp 2015cua Bộ Giáo dục giáo dục và đào tạo.
Theo danh sách tập huấn nghiệp vụ phổ biến trung cấp, cao đẳng, đại học ban hành Nghị quyết số 42/2008 với / QĐ-BGDĐT ngày 28 tháng 5 2008 07, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Theo Thông báo số 91 / TB-BGDĐT ngày 03 tháng 03 năm 2014 được ghi nhận vào năm 2015 và tham gia cùng Bộ Giáo dục và Đào tạo,
Tuyển sinh Cao đẳng ASEAN nghiệp trung cấp vào năm 2015 khi các thông báo sau đây:
1. Ứng viên
trung cấp y hà nội


Khán giả: Lớp 12 hồ sơ học của Toán học, Sinh học, Hóa học.
Thời gian đào tạo: 1,5 năm.
2. biên bản kiểm tra


Đăng ký của các ứng viên Đại học mô hình (trong biểu mẫu của Bộ Giáo dục và Đào tạo Systems).
Cấp bằng Diploma chuyên nghiệp và các văn bản (bản sao có chứng thực).
Một bản sao công chứng giấy chứng nhận của trường trung học (hoặc tương đương) hoặc cao hơn.
Giấy chủ đề và lĩnh vực ưu tiên của sự lựa chọn (nếu có).
Hình ảnh kích thước 04 4cmx6cm, 02 phong bì có dán tem (mà đề cập đến tên và địa chỉ liên hệ trên phong bì và sau khi hình ảnh).
3. Chính sách thưởng sinh viên


Họ cung cấp cho 100% các khoản vay toàn bộ chi phí học tập theo quy định của Nhà nước về việc chấp nhận
Sinh viên sau khi tốt nghiệp chính thức mức độ chuyên nghiệp
Xây dựng kết nối hệ thống chính hoặc hệ thống đại học VLVH, trường đại học và các ngành công nghiệp chuyên
4. Thời gian thi
trung cấp y tế hà nội


Có ba bài kiểm tra trong tháng 10 tháng 3 và 11, năm 2015: Theo Nghị định số 49/2010 / NĐ-CP ngày 14 tháng 5 5, 2010 của chính phủ.
5.DANG UP CHO HỌC chấp nhận tại gần

Các bài khác cùng chuyên mục: