Nhận thấy
trung cấp mầm non


Nhập học vào mức độ chuyên nghiệp vào năm 2015


"Ngành giáo dục thường là ở trẻ em."


Theo một danh sách tuyển dụng những người trẻ tuổi vào Nghị quyết số 06/2006 / QĐ-BGDĐT ngày 17 Tháng 1 3 năm 2006 ở tuổi trung niên, đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 08/2007 / QĐ BGDĐT ngày 06 4 مايو 2007 hướng dẫn chuyên môn chấp nhận Bộ 2015cua Giáo dục và Đào tạo.
Theo danh sách các trường đào tạo nghề, trường cao đẳng, đại học ban hành Nghị quyết số 42/2008 với / QĐ-BGDĐT 07 28 tháng năm 2008, và Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Theo Thông báo số 91 / TB-BGDĐT ghi 2014 0303 2015 và tham gia của Bộ Giáo dục và Đào tạo,
Và cảm thấy sự giới thiệu của giáo dục đại học trong hạn Hải Dương vào năm 2015 như sau:
Chấp nhận 1.NGANH:


Hệ thống giáo dục của giáo dục tiểu học của trường.
Trung tâm chăm sóc ban ngày tại Hà Nội 2. Mô hình


Trong các thử nghiệm bằng văn bản của kỹ năng cơ bản (bao gồm các câu hỏi về đọc và bầu cử ca hát diễn cảm)
Và nhiều ứng cử viên tài năng M thực hiện giáo dục đại học chịu trách nhiệm vào các trường đại học vào năm 2014 tại Hải Dương trẻ em môi giới, không phải là thi tài năng
3. Ứng viên


Những sinh viên đã tốt nghiệp trung học, và làm giàu văn hóa
Những sinh viên chưa tốt nghiệp trung học nhưng
Học sinh tốt nghiệp trung học
4. SET cuộc sống chuyên nghiệp:


Professional 2014 Ghi hồ sơ thi (theo mẫu của Bộ Giáo dục và đào tạo hệ thống).
Giảng viên, Trường Diploma bản sao có xác nhận (không vượt qua các học sinh trung học để hoàn thành việc gửi 12 ứng cử viên để cung cấp chương trình cao học bằng tốt nghiệp, và trường trung học).
Hình ảnh kích thước 04 4cmx6cm (tên, ngày tháng năm sinh và phía sau) .02 phong bì niêm phong.
5.HOC miễn phí
sư phạm mầm non


Theo Nghị định số 49/2010 / NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của chính phủ 05
Thời gian đào tạo 6.THOI


Diploma là một cơ sở học 30 tháng
Trong một bằng tốt nghiệp trung học (hoặc tương đương), và thời gian đào tạo 20 tháng
Diploma đồng nghiệp Trình độ chuyên môn tuyển kỳ thi thông qua vào thời gian 0,10 tháng, đào tạo trình độ đại học.
7. Học sinh chính sách tiền thưởng


Họ cung cấp 100% tổng chi phí của khoản vay và các nghiên cứu phù hợp với các quy định của nhà nước chấp nhận
Sinh viên sau khi tốt nghiệp chính thức chức năng
Liên kết xây dựng hoặc các trường cao đẳng, trường đại học và các chuyên gia trong lĩnh vực hệ thống này hệ VLVH
8.THOI thời gian kỷ lục nhận được
học trung cấp mầm non


Trước khi hệ thống trường học: trong tháng đầu tiên của lớp đào tạo năm vào tháng 1,2,3,4,5 2015.Hien
UP CHO HỌC 9.DANG chấp nhận ở hầu hết các nước láng giềng

Các bài khác cùng chuyên mục: